Photo
ชินจูกุ (โตเกียว)
Photo
โคฟุ
อิซาวะออนเซ็น
คัตสึนุมะ
ยุมุระออนเซ็น
 • ชินจูกุ
 • สถานีโคฟุ

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 • สถานีโคฟุ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 • ชินจูกุ
 • อิซาวะ

ผู้ใหญ่ 1,850 เยน, เด็ก 930 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

 • อิซาวะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 1,850 เยน, เด็ก 930 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)


เกี่ยวกับโคฟุและอิซาวะออนเซ็น

เมืองโคฟุตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดยามานาชิซึ่งห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขามินามิแอลป์ เป็นเมืองปราสาทที่รุ่งเรืองมาแต่โบราณ เมืองโคฟุมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับทาเคดะ ชินเก็น ยอดขุนศึกแห่งยุคเซ็นโกคุ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ปัจจุบันนี้ นอกจากเมืองโคฟุจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, ประวัติศาสตร์ และอุตสากรรมของจังหวัดยามานาชิแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามอย่างหุบเขามิตาเกะโชเซ็นเคียวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
ส่วนอิซาวะมีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพื้นที่แอ่งกระทะโคฟุ เป็นสถานที่ยอดนิยมจากการที่เป็นแหล่งผลิตผลท้อและองุ่นที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น


คัตสึนุมะเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง

 รายการ โรงผลิตไวน์องุ่น

โรงผลิตไวน์องุ่น คัทสึนุมะ KATSUNUMA JYOZO WINERY
เป็นโรงผลิตไวน์องุ่นในจังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกองุ่นจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตเป็นไวน์องุ่นออกมา
สามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมไร่องุ่นและลิ้มลองรสชาติไวน์องุ่นได้ด้วย
เว็บไซต์

GRACE WINE
มีโรงผลิตไวน์สองแห่งและมีไร่องุ่นที่กว้างใหญ่
ที่นี้มีทัวร์สำหรับเยี่ยมชมการผลิตไวน์องุ่นด้วย
เว็บไซต์

ชาโต เมอร์เชียน Chateau Mercian
ชาโต เมอร์เชียน (Chateau Mercian) เป็นยี่ห้อไวน์ที่มีประวัติยาวนาน และได้รับการขนานนามว่า เป็นจุดเริ่มต้นของไวน์ญี่ปุ่น
เว็บไซต์

โรงผลิตไวน์องุ่นมารุฟุจิ MARUFUJI WINERY
สามารถเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ และมีไวน์นานาชนิดไว้ให้ได้ลิ้มลองรสชาติได้ตามอัธยาศัย
เว็บไซต์

คุรัมบอน ไวน์ KURAMBON WINE
การไปเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์องุ่น สามารถเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมห้องเก็บไวน์และลิ้มลองรสชาติไวน์ได้ตามอัธยาศัย
เว็บไซต์

 • ชินจูกุ
 • คัตสึนุมะ

ผู้ใหญ่ 1,650 เยน, เด็ก 830 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)

 • คัตสึนุมะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 1,650 เยน, เด็ก 830 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)


ยุมุระออนเซ็น

ยุมุระออนเซ็น

ยุมุระออนเซ็นแห่งโคฟุได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 1200 ปีก่อนโดยหลวงพ่อโคโบ และยังมีตำนานว่าเป็นบ่อน้ำร้อนส่วนตัวของทาเคดะ ชินเก็น
ทั้งนี้ ยังเป็นแหล่งพักผ่อนในการท่องเที่ยวที่หุบเขาโชเซ็นเคียวอีกด้วย
มีเสน่ห์ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เรียวกังที่มีบรรยากาศแบบญี่ปุ่นไปจนถึงโรงแรมซิตี้รีสอร์ทโฮเทล
ทางโรงแรมจะออกตั๋วเที่ยวบ่อน้ำร้อนให้เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการแช่ในบ่อต่าง ๆ

 • ชินจูกุ
 • ยุมุระออนเซ็น

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ยุมุระออนเซ็น
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)