ที่พัก

Hotel Villa Fontaine
Hotel Villa Fontaine

โรงแรมวิลล่า ฟอนเทน มี 13 สาขาในโตเกียว ทำให้สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ห้องพักรวมอาหารเช้า และให้การบริการที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย โรงแรมใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวและยังสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่น ๆ นอกโตเกียวด้วยรถไฟชินกังเซ็นหรือรถบัสด่วนพิเศษ


ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

ตั๋ว Three Star Route

 Three-Star Route Tickets (4 แบบ)

Photo

"ตั๋ว “Three-star Route Ticket” เป็นตั๋วชุดสุดคุ้มที่ออกเดินทางจากชินจูกุเพื่อไปจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น มัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ฮิรายุออนเซ็น, คามิโคจิ, กระเช้าชินโฮตากะ, หมู่บ้านชิรากาวะ เป็นต้น

ตั๋วมี 4 ประเภท แต่ละประเภทตั๋วขึ้นอยู่กับปลายทางที่แตกต่างกัน

ดูรายละเอียด

บริเวณภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิ

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของ
ฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ
14 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2561(8:00 - 17:00)

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและ
งานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงาน
เทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล))
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด

บริเวณโคมากะทาเกะ / คามิโคจิ

 ตั๋ว "โคมากะทาเกะเซ็นโจจิกิคาร์"

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยตั๋วโดยสารเคเบิ้ลคาร์ไปยังเซ็นโจจิกิที่เป็นแหล่งกำเนิดพืชภูเขากับตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ
(ชินจูกุ-เมืองโคมากาเนะ/ทางแยกต่างระดับโคมากาเนะ)
ตั๋วชุดนี้จำหน่ายที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)

ดูรายละเอียด

 ตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Tickets)

Photo

 รถบัสด่วนไปยังคามิโคจิจะเดินรถตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ตั๋วชุดรถบัสด่วนไป-กลับ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิสุดคุ้ม ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านมัตสึโมโตะเพื่อไปคามิโคจิในราคาถูก
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วคามิโคจิยูยู :
• ตั๋วรถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ)
• รถไฟอารูปิโกะ (Alpico) (สถานีมัตสึโมโตะ - สถานีชินชิมะชิมะ)
• เส้นทางรถโดยสารประจำทางไป-กลับ (ชินชิมะชิมะ - คามิโคจิ)

ดูรายละเอียด