Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

เดินทางออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ผ่านทากายามะ ไปยังคานาซาวะหรือโทยามะ

Photo

ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย (ใช้ได้ 7 วัน) :

(1) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากชินจูกุ
ไปมัตสึโมโตะ

* จำเป็นต้องจอง

(2) คูปอง

ตั๋วโดยสารไม่จำกัดเที่ยว 4 วัน

  • มัตสึโมโตะ
  • ทากายามะ
  • หมู่บ้านชิรากาวะ
  • โนริคุระ
  • ฮิรายุออนเซ็น
  • คามิโคจิ
  • ชินโฮทากะโรปเวย์

ชนิด A

(3) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากหมู่บ้านชิรากาวะ
ไปคานาซาวะ

* จำเป็นต้องจอง

(4) คูปอง

ตั๋วฟรีคิตะเท็ตสึบัส 1 วัน

ใช้ได้กับคานาซาวะลูปบัสและเค็นโรคุเอ็นชัตเติ้ลบัส

(5) คูปอง

รถบัสลีมูซีนสนามบินโคมัตสึ

จากสถานีคานาซาวะ

* ไม่ต้องจอง

ชนิด B

(3) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากหมู่บ้านชิรากาวะ
ไปโทยามะ

* จำเป็นต้องจอง

(4) คูปอง

สามารถเลือกได้ระหว่าง
ตั๋วฟรีคิตะเท็ตสึบัส 1 วัน
กับตั๋วฟรีกุรุตโตะบัส
รอบเมืองโทยามะ 1 วัน

(5) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากโทยามะ
ไปคานาซาวะ

* จำเป็นต้องจอง

ชนิด C

(3) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากหมู่บ้านชิรากาวะ
ไปโทยามะ

* จำเป็นต้องจอง

(4) คูปอง

ตั๋วฟรีกุรุตโตะบัสรอบเมือง
โทยามะ 1 วัน

ใช้ได้กับรถบัสรอบเมือง
โทยามะและรถราง (3 สาย)

(5) ตั๋วเที่ยวเดียว

ตั๋วรถบัสด่วน

จากโทยามะ
ไปสนามบินโทยามะ

* จำเป็นต้องจอง

แนะนำทางเลือกใหม่

Gokayama

หากซื้อตั๋วพร้อมกันกับตั๋วของบริษัท Kaetsuno Bus "World Heritage Bus 1 day Pass" เฉพาะที่วิ่งระหว่างหมู่บ้านชิรากาวะ – ไอโนะคุระกุจิ เป็นตั๋ว 1 วันไม่จำกัดเที่ยว จะสามารถซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
คุณสามารถซื้อตั๋วราคาลดพิเศษนี้ได้ที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) (Central Honshu Information Plaza)

ราคาลดพิเศษ : ผู้ใหญ่ 1,560 เยน / เด็ก 780 เยน
(ราคาปกติ : ผู้ใหญ่ 2,600 เยน / เด็ก 1,300 เยน)

  • * จะต้องแลกบัตรวอยเชอร์เป็นตั๋วเดินทางแบบไม่จำกัด 4 วัน (เรียกว่า แอลป์ไวล์ดฟรีพาสปอร์ต) ที่สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ

[ วิธีการซื้อ ]
ขออภัย ท่านไม่สามารถซื้อตั๋วชุดนี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
กรุณาจองที่นั่งรถบัสเที่ยวเดียวจากชินจูกุ ถึงมัตสึโมโตะจากที่นี่ หลังจากนั้นกรุณาไปที่ Central Honshu Information Plaza (เคโอ ชินจูกุ) เพื่อซื้อตั๋ว Three Star Alps Unlimited Ride Pass.
ในเวลาที่ซื้อตั๋ว "Three-star Route Ticket" จาก 4 ประเภทของชนิดตั๋ว
กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วว่าท่านต้องการซื้อตั๋ว "Three-star Route Ticket"
ท่านควรสำรองที่นั่งรถบัสเอาไว้ มิฉะนั้นที่นั่งอาจจะเต็มในวันที่ท่านต้องการจะโดยสาร

จองที่นั่ง ดูรายละเอียด

Map