ได้รับสามดาวจาก Michelin Green Guide Japan ในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว!

Three-Star Route Tickets

ตั๋ว “Three-star Route Ticket” เป็นตั๋วชุดสุดคุ้มที่ออกเดินทางจากชินจูกุเพื่อไปจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น มัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ฮิรายุออนเซ็น, คามิโคจิ, กระเช้าชินโฮตากะ, หมู่บ้านชิรากาวะ เป็นต้น
ตั๋วมี 4 ประเภท แต่ละประเภทตั๋วขึ้นอยู่กับปลายทางที่แตกต่างกัน


ออกเดินทางไป-กลับจากชินจูกุ (2 แบบ)

ประเภทของตั๋ว : "Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S1"
ชินจูกุ → มัตสึโมโตะ หรือ ทากายามะ → ฮิรายุออนเซ็น / คามิโคจิ / ชินโฮทากะ โรปเวย์ / หมู่บ้านชิรากาวะ → ทากายามะ หรือ มัตสึโมโตะ → ชินจูกุ (ตั๋วมีระยะเวลา 7 วัน)

 Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S1

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S1" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด


ประเภทของตั๋ว : "Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S2"
ชินจูกุ → มัตสึโมโตะ → ฮิรายุออนเซ็น / คามิโคจิ / ชินโฮทากะ โรปเวย์ / หมู่บ้านชิรากาวะ / ทากายามะ → มัตสึโมโตะ → ชินจูกุ (ตั๋วมีระยะเวลา 7 วัน)

 Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S2

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S2" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด


เดินทางจากชินจูกุ ไปคานาซาะวะ หรือ โทยามะ (2 แบบ)

ประเภทของตั๋ว : "Three-Star Route Shinjuku Ticket"
ชินจูกุ → มัตสึโมโตะ → ฮิรายุออนเซ็น → ทากายามะ → หมู่บ้านชิรากาวะ → คานาซาวะ หรือ โทยามะ (ตั๋วมีระยะเวลา 7 วัน)

 Three-Star Route Shinjuku Ticket

Photo

ตั๋ว "Three-Star Route Shinjuku Ticket" เป็นตั๋วที่สามารถเดินทางจากชินจูกุ ไปมัตสึโมโตะ ฮิรายุออนเซ็น ทากายามะ หมู่บ้านชิรากาวะ เป็นตั๋วเที่ยวเดียวสุดคุ้มที่สามารถเดินทางไปยังคานาซาวะ และโทยามะ ได้ด้วย

ดูรายละเอียด


ประเภทของตั๋ว : "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass"
ชินจูกุ → มัตสึโมโตะ → ทากายามะ / หมู่บ้านชิรากาวะ → คานาซาวะ หรือ โทยามะ → (กรณีไปคานาซาวะ) สนามบินโคมัตสึ / (กรณีไปโทยามะ) คานาซาวะ หรือ สนามบินโทยามะ (ตั๋วมีระยะเวลา 7 วัน)

 Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังคานาซาวะ หรือโทะยามะ นอกเหนือจากอีกหลายสถานที่อย่างเช่น มัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ
และเจแปนแอลป์

ดูรายละเอียด