เราจะงดเดินรถบัสสายตรงจากชินจูกุไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 จนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
รถบัสไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 ผ่านทะเลสาบคาวากุจิโกะ
จะเปิดให้บริการแทนรถบัสสายตรงถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

ให้ทำการจองตั๋วไป-กลับ ระหว่าง ชินจูกุ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะผ่านทางออนไลน์ จากนั้นให้ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ พร้อมกับแจ้งเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจาก "ทะเลสาบคาวากุจิโกะ" เป็น "ภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5"

สำหรับผู้ที่ต้องการโดยสารรถบัสไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 ผ่านทะเลสาบคาวากุจิโกะ ให้ทำการจองรถบัสดังต่อไปนี้
(หมายเหตุ: รถบัสไปยังทะเลสาบคาวากุจิโกะบางสายจะไม่เดินรถไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5)

 ขาไป
[รถออก] จากชินจูกุ 9:45 → ทะเลสาบคาวากุจิโกะ 11:30 → ถึงภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 12:20
There are 2 buses departing Shinjuku at 9:45 am.
Please choose the one which arrives at Kawaguchiko Station at 11:30 am.

 ขากลับ
[รถออก] จากทะเลสาบคาวากุจิโกะ 15:50 → ถึงชินจูกุ 17:35
[รถออก] จากทะเลสาบคาวากุจิโกะ 17:50 → ถึงชินจูกุ 19:35
* ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากทะเลสาบคาวากุจิโกะไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 (เที่ยวเดียว) ประมาณ 50 นาที

บนตั๋วโดยสารจะมีเวลาออกเดินทางจากภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 พิมพ์อยู่ ให้ซื้อตั๋วไป-กลับที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

จองตั๋วจนถึงสถานีคาวากุจิโกะ

จอง