[ วิธีการซื้อ ]
ตั๋วชุดนี้ไม่สามารถซื้อผ่านทางออนไลน์
กรุณาจองตั๋วรถไป-กลับจากชินจูกุ หรือชิบูย่า ไปฟูจิคิวไฮแลนด์ จากปุ่มจองในเว็บไซต์ และกรุณาไปซื้อตั๋ว Q pack ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุหรือสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า ตั๋ว Q pack ไม่สามารถจองหรือชำระเงินจากเว็บไซต์นี้
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการจองที่นั่งจากปุ่ม "จองที่นั่ง"
กรุณาไปออกตั๋วและชำระเงินที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในวันที่ออกเดินทาง

ขึ้นโดยสารจากชินจูกุ

หากคุณขึ้นโดยสารจากชินจูกุ กรุณาซื้อตั๋ว Q-Pack ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

จองที่นั่ง


ขึ้นโดยสารจากชิบูย่า

หากคุณขึ้นโดยสารจากชิบูย่า กรุณาซื้อตั๋ว Q-Pack ที่สถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (ภายในอาคารชิบูย่า มาร์คซิตี้)

จองที่นั่ง


สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งรถบัสในตั๋ว Q-Pack เอาไว้แล้ว แต่ต้องการที่จะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาใช้แบบฟอร์มดังต่อไปนี้


ไปที่หน้าทะเลสาบคาวากุจิ / ฟูจิคิวไฮแลนด์