ตั๋วชุดสุดคุ้ม

เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) (Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) กลับมาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563
เวลาเปิดทำการ : 11:00 - 18:00

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

ตั๋ว Three Star Route

 Three-Star Route Tickets

Photo

สุดคุ้ม! ผู้ใหญ่ 9,500 เยน, เด็ก 4,750 เยน
"Three-Star Route Ticket" เป็นตั๋วที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสด่วน โดยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปมัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ชิรากาวะโกะ, คานาซาวะ และโทยามะ และอื่น ๆ ออกเดินทางจากชินจูกุ

ดูรายละเอียด

 Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด


พื้นที่ฮิดะทากายามะ

 ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูกุ

Photo

เป็นเซ็ตตั๋วที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนเที่ยวเดียวจากชินจูกุ - ทากายามะ และตั๋วขึ้นรถประจำทางท้องถิ่นในแถบพื้นที่ฮิดะ ทากายามะแบบไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว :
• ตั๋วรถบัสเที่ยวเดียว ชินจูกุ - ทากายามะ
• ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ (แลกตั๋ว)
ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะสำหรับเส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว :
เส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว : สายฮิรายุ / ชินโฮตากะ, สายชิรากาวะโกะ (เฉพาะเที่ยวรถที่จำเป็นต้องจอง), สายมาโกเมะ / ทสึมาโกะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายโอกิซาวะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายเกโระ / ฟุรุกาวะ / คามิโอกะ, สายอาซาฮิ, สายโชกะวะ, สายคาชิโมะ, สายกัชโชมูระ, รถบัสซารุโบโบะ, รถบัส-มาจินามิ

ดูรายละเอียด


เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

 ตั๋วเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ-ชินจูกุ

Photo

ตั๋วชุดสุดคุ้มเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโระเบะ
รายละเอียดของตั๋ว :
• รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น / โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ
• คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ / ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ
• กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ / ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ
• รถบัสที่ราบสูง / มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ
• รถบัสที่ราบสูง / มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ
• ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์ / ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ

ดูรายละเอียด


บริเวณโคมากะทาเกะ

 ตั๋ว "โคมากะทาเกะเซ็นโจจิกิคาร์"

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าไปยังเซ็นโจจิกิที่เป็นแหล่งกำเนิดพืชภูเขาและตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว :
• ตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
• ตั๋วรถประจำทางท้องถิ่นไป-กลับระหว่างสถานีโคมากาเนะ - สถานีชิราบิไดระ
• ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าโคมะกาทาเกะแบบไป-กลับ
• คูปองส่วนลดสำหรับออนเซ็นและของฝาก

ดูรายละเอียด


บริเวณคามิโคจิ

 ตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Tickets)

Photo

ตั๋วชุดรถบัสด่วนไป-กลับ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิสุดคุ้ม ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านมัตสึโมโตะเพื่อไปคามิโคจิในราคาถูก
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วคามิโคจิยูยู :
• ตั๋วรถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ)
• รถไฟอารูปิโกะ (Alpico) (สถานีมัตสึโมโตะ - สถานีชินชิมะชิมะ)
• เส้นทางรถโดยสารประจำทางไป-กลับ (ชินชิมะชิมะ - คามิโคจิ)

ดูรายละเอียด


บริเวณภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิ

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของ
ฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

ระยะเวลาจัดงาน : วันเสาร์ที่13 เมษายน~วันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคม2567

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและ
งานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงาน
เทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล))
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด