Photo
ชินจูกุ (โตเกียว)
Photo
ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5
ช่วงเวลาที่สามารถปีนภูเขาฟูจิได้มีเพียงปีละ 2 เดือน (1 กรกฏาคม - 10 กันยายน (เส้นทางสายฟูจิโยชิดะ)
ถือเป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่ท่านจะได้ปีนภูเขาฟูจิ
  • ชินจูกุ
  • ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5

ผู้ใหญ่ 2,700 เยน, เด็ก 1,350 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

  • ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5
  • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,700 เยน, เด็ก 1,350 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)


เกี่ยวกับภูเขาฟูจิชั้นที่ 5

ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนขึ้นภูเขาฟูจิ มีนักปีนเขามากมายที่เริ่มต้นด้วยการปีนภูเขาลูกนี้
ป้ายรถบัสที่ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 มีถนนสู่ยอดเขาที่ยาวที่สุดผิดจากสถานีรถไฟฟูจิซัง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมของเส้นทางเดินเขาสายฟูจิโยชิดะ

ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและ
งานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงาน
เทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล))
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของ
ฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด