Photo
(โตเกียว)
ชินจูกุ / ชิบูย่า
Photo
(บริเวณภูเขาฟูจิ)
ทะเลสาบคาวากุจิ
ฟูจิคิวไฮแลนด์
 • ชินจูกุ
 • สถานีคาวากุจิโกะ

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 • สถานีคาวากุจิโกะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 • ชินจูกุ
 • ฟูจิคิวไฮแลนด์

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

 • ฟูจิคิวไฮแลนด์
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

 มีรถบัสจากชิบูย่าเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุจิและฟูจิคิวไฮแลนด์
 • ชิบูย่า
 • สถานีคาวากุจิโกะ

ผู้ใหญ่ 1,800 เยน, เด็ก 900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • สถานีคาวากุจิโกะ
 • ชิบูย่า

ผู้ใหญ่ 1,800 เยน, เด็ก 900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ชิบูย่า
 • ฟูจิคิวไฮแลนด์

ผู้ใหญ่ 1,800 เยน, เด็ก 900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)

 • ฟูจิคิวไฮแลนด์
 • ชิบูย่า

ผู้ใหญ่ 1,800 เยน, เด็ก 900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)

 สำหรับผู้ที่ต้องการไปภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 คลิกที่นี่.


เกี่ยวกับภูเขาฟูจิ, ทะเลสาบคาวากุจิ และฟูจิคิวไฮแลนด์

ภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการขึ้นภูเขาฟูจิ, การเดินเล่นและปั่นจักรยานรอบทะเลสาบคาวากุจิ (หนึ่งในห้าทะเลสาบแห่งภูเขาฟูจิ) และการแช่ออนเซ็น ภูเขาฟูจิ (หรือ “ฟูจิซัง”) เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 ทะเลสาบคาวากุจิเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิอันงดงามได้ตลอดปี

 เส้นทางรถบัสระหว่างชินจูกุ - ทะเลสาบคาวากุจิ

เส้นทางรถบัสระหว่างชินจูกุ - ทะเลสาบคาวากุจิ

 ไปภูเขาฟูจิชั้น 5 (สถานีรถไฟคาวากุจิโกะ - ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5)

รถบัสสายตรงจากสถานีรถไฟคาวากุจิโกะถึงภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 (ไม่ต้องจอง)
[ค่าโดยสาร] เที่ยวเดียว : 1,540 เยน / ไป-กลับ : 2,100 เยน


แหล่งท่องเที่ยวที่แนะนำที่สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้อย่างชัดเจน

สวนสาธารณะอะระคุระยามะ เซ็งเก็น

สวนสาธารณะอะระคุระยามะ เซ็งเก็น

ในเดือนเมษายน ท่านจะมองเห็นภาพดอกซากุระกับภูเขาฟูจิที่สวยงาม
การเดินทาง : จากสถานีคาวากุจิโกะ ขึ้นรถไฟสายฟูจิคิวโค ลงที่สถานีชิโมะโยชิดะ แล้วเดินจากสถานีชิโมะโยชิดะไปประมาณ 10 นาที
ที่อยู่ : 3353-1 Arakura, Fujiyoshida, Yamanashi


ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและงานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล)
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด