จุดหมายปลายทางอื่นๆ (จากชินจูกุ)

 ชินจูกุ ⇔ นาโกย่า(เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์)
 • ชินจูกุ
 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า)

ผู้ใหญ่ จาก 4,700 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง - 6 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ชินจูกุ(*เที่ยวกลางคืน)
 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า)

ผู้ใหญ่ จาก 4,700 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 7 ชั่วโมง)

 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า)
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ จาก 4,700 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง - 6 ชั่วโมง 20 นาที)

 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า) *เที่ยวกลางคืน
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ จาก 4,700 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 7 ชั่วโมง)

 ชินจูกุ, ไฟอิเคบุคุโระ, ชิบูย่า ⇔ โอซาก้า (ฮันคิวอุเมดะ), ชินโอซาก้า, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
 • ชินจูกุ
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • โอซาก้า (ฮันคิวอุเมดะ)

ผู้ใหญ่ จาก 7,600 เยน, เด็ก จาก 4,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที)

 • โอซาก้า (ฮันคิวอุเมดะ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ จาก 7,600 เยน, เด็ก จาก 4,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโมง)

 ชินจูกุ, ชิบูย่า ⇔ สถานีฮิเมจิ, สถานีซันโนะมิยะ (โกเบ)
 • ชินจูกุ
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • สถานีฮิเมจิ

ผู้ใหญ่ จาก 8,700 เยน, เด็ก จาก 4,950 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที)

 • สถานีฮิเมจิ
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ จาก 8,700 เยน, เด็ก จาก 4,950 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ชินจูกุ
 • ภูเขามิโนบุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ภูเขามิโนบุ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ชินจูกุ
 • มิโนบุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • มิโนบุ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ เมืองมินามิแอลป์/ฮัตตะ
 • ชินจูกุ
 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ

ผู้ใหญ่ 2,150 เยน, เด็ก 1,080 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,150 เยน, เด็ก 1,080 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ คามิสุวะ / โอคายะ / จิโนะ / ยัตสึกาทาเกะ / โคบุจิซาวะ
 • ชินจูกุ
 • สถานีคามิสุวะ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • สถานีคามิสุวะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • ชินจูกุ
 • โอคายะ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • โอคายะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • ชินจูกุ
 • จิโนะ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • จิโนะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • ชินจูกุ
 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ อีดะ / อินะ / โคมากาเนะ
 • ชินจูกุ
 • โคมากาเนะ

ผู้ใหญ่ 3,700 เยน, เด็ก 1,850 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

 • โคมากาเนะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,700 เยน, เด็ก 1,850 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

 • ชินจูกุ
 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน, เด็ก 2,100 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)

 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน, เด็ก 2,100 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)