สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารออนไลน์

หากท่านซื้อตั๋วทางออนไลน์แล้วไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์อีก


วิธียืนยันการจอง

ลูกค้าสามารถยืนยันการจองจาก "การจองของฉัน"
เมื่อทำการล็อกอิน "การจองของฉัน" จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับตอนที่จอง
โปรดทราบว่าหากลูกค้าป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันแม้เพียงเล็กน้อย เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือช่องว่าง จะไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้

กรุณากรอกข้อมูลในขณะที่ทำการจองให้ถูกต้อง

 สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงประเภทตั๋วได้จากหน้า "การจองของฉัน" หลังจากซื้อตั๋วทางออนไลน์ได้


ตั๋วโดยสารออนไลน์มี 2 ประเภท

สำหรับลูกค้าที่เลือกตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ หมายเหตุ

หลังจากจองทางออนไลน์เสร็จแล้ว
1. จะมีอีเมล "[highwaybus.com]อีเมลแจ้งการชำระเงิน" ส่งมาให้
2. จะมีอีเมล "[highwaybus.com]การแจ้งเตือนทางอีเมลของตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ" ส่งมาให้
หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลของตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ
เนื่องจากตอนที่จองตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ได้คลิกปุ่ม "ส่งตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ"
แนะนำให้เข้าไปล็อกอินที่หน้า "การจองของฉัน" แล้วคลิกปุ่ม "ส่งตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ"

นอกจากคลิก URL ตั๋วโดยสารที่ระบุไว้ในอีเมลแล้ว การแสดงตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ กรุณาแสดงตั๋วโดยสารที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของลูกค้าให้เจ้าหน้าที่ตอนขึ้นรถบัส
 ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ กรุณามาที่จุดขึ้นรถบัสโดยตรงได้เลย

ตัวอย่างหน้าจอของ "ตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ"

 สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ เราขอแนะนำให้คุณแค๊ปภาพหน้าจอของตั๋วโดยสารสำหรับมือถือไว้เพื่อให้สามารถแสดงตั๋วได้แม้ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้


สำหรับลูกค้าที่เลือกตั๋วโดยสารออนไลน์

โปรดแสดงตั๋วโดยสารออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาในขณะที่ทำการจอง ให้กับเจ้าหน้าที่รถบัสที่จุดขึ้นรถบัส
 ไม่จำเป็นต้องติดต่อไปที่เคาน์เตอร์ เพราะตั๋วโดยสารออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาเป็นตั๋วที่เป็นทางการแล้ว

วิธีการพิมพ์ :
เมื่อทำการจองออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะปรากฏปุ่ม "แสดงและพิมพ์ ตั๋วโดยสารออนไลน์" ขึ้นสำหรับตั๋วโดยสารออนไลน์

คลิก "แสดงและพิมพ์ ตั๋วโดยสารออนไลน์"

คลิก "แสดงและพิมพ์ ตั๋วโดยสารออนไลน์" และจะปรากฏปุ่มกดสำหรับพิมพ์ตั๋วโดยสารขึ้น โปรดพิมพ์ตั๋วโดยสารและนำมาที่จุดขึ้นรถบัสได้โดยตรง

คลิกปุ่มเพื่อพิมพ์ตั๋วโดยสาร

ตัวอย่างหน้าจอของ "ตั๋วโดยสารออนไลน์"

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้พิมพ์ตั๋วโดยสารในตอนที่จอง
เข้าสู่หน้า "การจองของฉัน" และคลิกปุ่ม "แสดงและพิมพ์ ตั๋วโดยสารออนไลน์" เพื่อพิมพ์ตั๋วที่จองไว้
หากลูกค้าจองตั๋วไปกลับ โปรดพิมพ์ตั๋วโดยสารของคุณสำหรับทั้งไปและกลับ

หากไม่มีเครื่องพิมพ์
กรุณาเปลี่ยน "ตั๋วโดยสารออนไลน์" เป็น "ตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ" ในหน้า "การจองของฉัน"

วิธีการแสดงตั๋วโดยสารสำหรับมือถือ


หมายเหตุเกี่ยวกับการยกเลิก

สามารถทำการยกเลิกตั๋วโดยสารได้จากเว็บไซต์
คลิกปุ่ม "การจองของฉัน" กรอกข้อมูลของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบและทำการยกเลิก

คลิกปุ่มไปที่หน้ายกเลิกการจอง

เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการคืนเงิน :
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก : เที่ยวเดียว 100 เยน, ไป-กลับ 200 เยน
ระยะเวลาการยกเลิก : ระบุไว้ในตั๋วของลูกค้า

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้น ต้องยกเลิกการจองเดิมก่อนจึงค่อยทำการจองใหม่
ค่าตั๋วโดยสารจะคืนให้ทางบัตรเครดิตของลูกค้าในภายหลัง ระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับบริษัท บัตรเครดิตของลูกค้า ดังนั้นโปรดติดต่อและตรวจสอบกับ บริษัท บัตรเครดิตที่คุณลูกค้าใช้