ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

ตั๋ว Three Star Route

 Three-Star Route Tickets

Photo

สุดคุ้ม! ผู้ใหญ่ 9,500 เยน, เด็ก 4,750 เยน
"Three-Star Route Ticket" เป็นตั๋วที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสด่วน โดยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปมัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ชิรากาวะโกะ, คานาซาวะ และโทยามะ และอื่น ๆ ออกเดินทางจากชินจูกุ

ดูรายละเอียด

 Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด

บริเวณภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิ

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของ
ฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

ระยะเวลาจัดงาน : วันเสาร์ที่13 เมษายน~วันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคม2567

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและ
งานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงาน
เทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล))
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

 ตั๋วเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ-ชินจูกุ

Photo

ตั๋วชุดสุดคุ้มเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโระเบะ
รายละเอียดของตั๋ว :
• รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น / โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ
• คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ / ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ
• กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ / ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ
• รถบัสที่ราบสูง / มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ
• รถบัสที่ราบสูง / มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ
• ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์ / ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ

ดูรายละเอียด

บริเวณโคมากะทาเกะ / คามิโคจิ

 ตั๋ว "โคมากะทาเกะเซ็นโจจิกิคาร์"

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าไปยังเซ็นโจจิกิที่เป็นแหล่งกำเนิดพืชภูเขาและตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว :
• ตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
• ตั๋วรถประจำทางท้องถิ่นไป-กลับระหว่างสถานีโคมากาเนะ - สถานีชิราบิไดระ
• ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าโคมะกาทาเกะแบบไป-กลับ
• คูปองส่วนลดสำหรับออนเซ็นและของฝาก

ดูรายละเอียด

 ตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Tickets)

Photo

ตั๋วชุดรถบัสด่วนไป-กลับ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิสุดคุ้ม ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านมัตสึโมโตะเพื่อไปคามิโคจิในราคาถูก
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วคามิโคจิยูยู :
• ตั๋วรถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ)
• รถไฟอารูปิโกะ (Alpico) (สถานีมัตสึโมโตะ - สถานีชินชิมะชิมะ)
• เส้นทางรถโดยสารประจำทางไป-กลับ (ชินชิมะชิมะ - คามิโคจิ)

ดูรายละเอียด