แหล่งท่องเที่ยวที่แนะนำในฤดูหนาว

  • Photo
  • Photo
  • Photo

อุทยานลิงภูเขาจิโกคุดานิ (ความสูง 850 เมตร) ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแม่น้ำโยโคยุ ที่ไหลจากที่ราบสูงชิกะ-โคเก็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบนที่ราบสูงโจชิเนตสุ โคเก็น ทางตอนเหนือของเขตนากาโนะ เนื่องจากมีผาที่สูงชันและน้ำไหลออกมาจากน้ำพุไปทุกที่ คนโบราณจึงเรียกหุบเขานี้ว่า "จิโกคุดานิ (หุบเขานรก)"
พื้นที่นี้ ถูกปกคลุมด้วยหิมะเกือบหนึ่งในสามของปี
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมสุดโหดนี้กลับเป็นสวรรค์ของบรรดาฝูงลิง กองทัพลิงแสมป่าของญี่ปุ่น (มักรู้จักกันในชื่อ ลิงหิมะ) อาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายชั่วอายุแล้ว นับจากการก่อตั้งอุทยานลิงภูเขาจิโกคุดานิ ในปี 1964 สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นที่นิยมของเหล่านักวิจัยและช่างภาพ ที่จะได้มาดูลิงแช่น้ำร้อน และศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่มีความเป็นเอกลักษณ์

อุทยานลิงญี่ปุ่นแห่งจิโกกุดานิ


การเดินทางจากสถานีรถไฟชินจูกุมายังอุทยานลิงญี่ปุ่นแห่งจิโกกุดานิ

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน จอง) → สถานีนากาโนะ

มีเส้นทาง 2 สายในการเดินทางจากนากาโนะ
เส้นทางที่ 1. รถไฟด่วนพิเศษและรถประจำทาง
สถานีนากาโนะ (รถไฟด่วนพิเศษ “สโนว์มังกี้” ของนากาโนะอิเล็กทริกเรลเวย์ : ประมาณ 38 นาที / 1,260 เยน) → สถานีรถไฟยูดานากะ (นากาโนะเด็นเท็ตสึบัส : ประมาณ 15 นาที) → ป้ายรถเมล์คันบายาชิออนเซ็น (เดิน 35 นาที) → อุทยานลิงญี่ปุ่นแห่งจิโกกุดานิ
เส้นทางที่ 2. รถบัสด่วน
สถานีนากาโนะ (นากาโนะเด็นเท็ตสึบัสสายชิกะโคเก็น : ประมาณ 41 นาที / 1,400 เยน) → ป้ายรถเมล์คันบายาชิออนเซ็น (เดิน 35 นาที) → อุทยานลิงญี่ปุ่นแห่งจิโกกุดานิ

  • ชินจูกุ
  • นากาโนะ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

  • นากาโนะ
  • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)


สกี

Photo

ฮาคุบะ

[ชินจูกุ (โตเกียว)] ⇔ [ฮาคุบะ]

ผู้ใหญ่ : 4,850 เยน
เด็ก : 2,430 เยน
ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง 10 นาที

ดูรายละเอียด

Photo

ที่ราบสูงชิกะ

[ชินจูกุ (โตเกียว)] ⇔ [นากาโนะ] ⇔ [ที่ราบสูงชิกะ]

จากชินจูกุไปยังนากาโนะ
ผู้ใหญ่ : 3,200 เยน
เด็ก : 1,600 เยน
ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน จอง) → สถานีนากาโนะ

Photo

โนซาวะออนเซ็น

[ชินจูกุ (โตเกียว)] ⇔ [สถานีนากาโนะ] ⇔ [สถานีอียามะ] ⇔ [โนซาวะออนเซ็น]

จากชินจูกุไปยังสถานีนากาโนะ
ผู้ใหญ่ : 3,200 เยน
เด็ก : 1,600 เยน
ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน จอง) → สถานีนากาโนะ