Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
อินะ, อีดะ
โคมากาเนะ (กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ / เซนโจจิกิคาร์)
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีขนส่งโคมากาเนะ

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน - 4,600 เยน,
เด็ก 2,100 เยน - 2,300 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

 • สถานีขนส่งโคมากาเนะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน - 4,600 เยน,
เด็ก 2,100 เยน - 2,300 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)


ลองมาใช้บริการ "เทือกเขาแอลป์ตอนกลาง กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ" ซึ่งสามารถชมวิวสวยงามมหัศจรรย์จากบนกระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับ "เทือกเขาแอลป์ตอนกลาง กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ" ซึ่งมีระดับความสูงต่างจากจุดเริ่ม 950 เมตร ซึ่งสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดทั้งปี
[จุดเริ่มต้น] ชิราบิไดระ 1,661.5 เมตร
[จุดสิ้นสุด] เซ็นโจจิกิ 2,611.5 เมตร
"กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ" เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมถึง "เซ็นโจจิกิคาร์" ที่อยู่ใต้เทือกเขาแอลป์ตอนกลาง โฮจินดาเคะ (ความสูง 2,931 เมตร)
สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติในภูเขา, หุบเขา, ป่า และพืชอัลไพน์ (พืชเฉพาะถิ่นขึ้นเฉพาะบนภูเขาสูง) ในทุกฤดูตลอดทั้งปี เช่น ฤดูใบไม้ผลิที่ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่ ฤดูร้อนที่จะเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้ที่มีพืชอัลไฟน์มากมาย ฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีโดยเริ่มจากยอดเขาไปยังเชิงเขา ฤดูหนาวที่มีวิวหิมะขาวบริสุทธิ์งดงามน่าอัศจรรย์

การเดินทางไปที่ "กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ" โดยนั่งรถบัสด่วนพิเศษจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ไปที่ "สถานีขนส่งโคมากาเนะ"
 การเดินทางไป "กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ"
กระเช้าลอยฟ้าโคมากะทาเกะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีขนส่งโคมากาเนะ

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน - 4,600 เยน,
เด็ก 2,100 เยน - 2,300 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

 • สถานีขนส่งโคมากาเนะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 4,200 เยน - 4,600 เยน,
เด็ก 2,100 เยน - 2,300 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)


วิวสุดยอดของโคมากะทาเกะ เซ็นโจจิกิคาร์ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
 • วันที่ 2 มกราคม พระอาทิตย์ขึ้น และ กระเช้าลอยฟ้า
 • ปลายเดือนเมษายน ดอกซากุระที่โคมากะอิเคะ และ หิมะที่เซ็นโจจิกิ
 • เดือนสิงหาคม เซ็นโจจิกิคาร์ในช่วงฤดูร้อน
 • ปลายเดือนกันยายน เซ็นโจจิกิในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
 • ต้นเดือนตุลาคม กระเช้าลอยฟ้า และ เทือกเขาแอลป์ตอนใต้
 • ปลายเดือนพฤศจิกายน กระเช้าลอยฟ้า และ เซ็นโจจิกิในช่วงต้นฤดูหนาว
 • ต้นเดือนมกราคม ทะเลหมอกก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
 • ปลายเดือนพฤษภาคม เซ็นโจจิกิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
 • กลางเดือนมิถุนายน ชมวิวเซ็นโจจิกิคาร์จากโฮเคนดาเคะ
 • เดือนกรกฎาคม เซ็นโจจิกิคาร์ในช่วงต้นฤดูร้อน
 • กลางเดือนกันยายน โรงแรมเซ็นโจจิกิ และ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว
 • กลางเดือนธันวาคม ภูเขาหิมะ และ กระเช้าลอยฟ้า

เสน่ห์ของเซ็นโจจิกิคาร์
ดวงตาของท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพเบื้องหน้า ท้องฟ้าที่สวยที่สุดด้วยวิวแบบพาโนราม่า สวยที่สุดในเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง
ช่วงฤดูร้อนสามารถมองเห็นทะเลหมอก พืชอัลไพน์ที่แสนน่ารักสวยงามขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาตัดกับท้องฟ้าสีคราม
ช่วงฤดูใบไม้ผลิสามารถเพลิดเพลินกับวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่เริ่มเปลี่ยนจากยอดเขาไล่ลงมาถึงเชิงเขา
ช่วงฤดูหนาวเป็นโลกสีขาวที่รู้สึกได้ถึงลมหายใจของภูเขาที่สงบ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้ผู้ที่ได้มาสัมผัส เป็นจุดชมวิวที่แสนมหัศจรรย์

 ตั๋ว "โคมากะทาเกะเซ็นโจจิกิคาร์"

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าไปยังเซ็นโจจิกิที่เป็นแหล่งกำเนิดพืชภูเขาและตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว :
• ตั๋วโดยสารรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งโคมากาเนะ)
• ตั๋วรถประจำทางท้องถิ่นไป-กลับระหว่างสถานีโคมากาเนะ - สถานีชิราบิไดระ
• ตั๋วกระเช้าลอยฟ้าโคมะกาทาเกะแบบไป-กลับ
• คูปองส่วนลดสำหรับออนเซ็นและของฝาก

ดูรายละเอียด


ฮิรุกามิออนเซ็น

ฮิรุกามิออนเซ็น ซึ่งล้อมรอบด้วยเจแปนแอลป์ที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่าน เป็นรีสอร์ทออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ได้รับการดูแลรักษาเอาไว้อย่างดี
น้ำออนเซ็นมีความเป็นด่างเข้มข้นสูงมาก จึงช่วยทำให้ผิวหนังพรรณนุ่มนวล นอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ “ดอกพีช” (ออกดอกในช่วงต้นเดือนเมษายน) และท้องฟ้ายามค่ำที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (มีทัวร์ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนตุลาคม)

 การเดินทางไปฮิรุกามิออนเซ็น
สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ⇒ (รถบัสด่วนพิเศษ ต้องจอง) ⇒ สถานีอีดะ ⇒ (รถประจำทางท้องถิ่น) ⇒ ฮิรุกามิออนเซ็น

ฮิรุกามิออนเซ็น
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ

ผู้ใหญ่ 4,600 เยน - 5,000 เยน,
เด็ก 2,300 เยน - 2,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)

 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 4,600 เยน - 5,000 เยน,
เด็ก 2,300 เยน - 2,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)


เกี่ยวกับอินะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอินะ

แม่น้ำเท็นริว

แม่น้ำเท็นริวเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศญี่ปุ่น วิวของหุบเขาที่มองเห็นตอนล่องเรือนั้นมีความงดงามเหมือนกับภาพวาด เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่งดงามและแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

ฟาร์มมิฮาระชิ

เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนากาโนะ สามารถเก็บผักและผลไม้ตลอดทั้งปี ในฟาร์มนั้นมีทั้งที่พัก น้ำพุร้อนออนเซ็นและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ขี่ม้าและขี่นกกระจอกเทศอีกด้วย
[ที่อยู่] 3416-1 Nishiminowa, Ina, Nagano
[URL] http://miharashi-farm.com/pdf/english.pdf

สกีรีสอร์ทอินะ

คอร์สสกีสำหรับผู้เริ่มเล่นและพื้นที่สำหรับเล่นสกีนั้นมีความลาดชันที่ไม่ชันมากนัก และเนื่องจากมีแทรมโพลีน (เครื่องเล่นสำหรับกระโดดสูง) อีกทั้งของเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทำให้แม้มาเป็นครอบครัวก็สามารถเล่นกันได้อย่างสนุกสนาน การเล่นสกีในยามค่ำคืนก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน และคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามของหุบเขาอีนะ
[ที่อยู่] 3390 Nishiharuchika, Ina, Nagano
[URL] http://inaski.com/1718/
Instagram

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีขนส่งอินะ

ผู้ใหญ่ 3,900 เยน - 4,300 เยน,
เด็ก 1,950 เยน - 2,150 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • สถานีขนส่งอินะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,900 เยน - 4,300 เยน,
เด็ก 1,950 เยน - 2,150 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)


เกี่ยวกับอีดะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอีดะ

ศาลเจ้าโอมิยะซูวะ

เป็นศาลเจ้าที่มีบรรยากาศเงียบสงบ เทศกาลโอเนริที่จัดขึ้นทุก ๆ 6 ปี เป็นที่นิยมมาก คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมการแสดงไดเมียวเกียวเรสึแบบดั้งเดิมและการเชิดสิงโต
[ที่อยู่] 4164-1 Miyanomae, Iida, Nagano
[ค่าเข้าชม] Free

สวนสัตว์ประจำเมืองอีดะ

เป็นสวนสัตว์ที่อยู่ข้างแนวต้นแอปเปิ้ลและมีสัตว์ขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 60 ชนิด เช่น เพนกวินและวอลลาบี นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กและของเล่นอีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินและสนุกสนานได้
[ที่อยู่] 33 Ogimachi, Iida, Nagano
[เวลาให้บริการ] 9:00 - 16:30
[ค่าเข้าชม] Free

วัดโฮโคจิ

เป็นวัดทางพุทธศาสนาและสามารถเดินจากสถานีอีดะได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่วัดเล็ก ๆ แห่งนี้ยังมีบรรยากาศแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยก่อน
[ที่อยู่] 4-6 Matsuomachi, Iida, Nagano
[การเดินทาง] เดินประมาณ 3 นาทีจากป้ายรถบัสสถานีอิอิดะ

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ

ผู้ใหญ่ 4,600 เยน - 5,000 เยน,
เด็ก 2,300 เยน - 2,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)

 • หน้าสถานีรถไฟอิดะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 4,600 เยน - 5,000 เยน,
เด็ก 2,300 เยน - 2,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)