Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
ฮิดะ ทากายามะ
ฮิรายุออนเซ็น
สถานีรถไฟฟุรุกาวะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ทากายามะ

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ทากายามะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

 ในการไปยังหมู่บ้านชิรากาวะนั้น ท่านจะต้องซื้อตั๋วรถบัสที่ออกจากทากายามะแยกต่างหาก
ตั๋วรถบัสไปยังหมู่บ้านชิรากาวะนี้ไม่สามารถทำการจองได้ ให้ซื้อที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

Photo

เกี่ยวกับฮิดะ ทากายามะ

Hida Takayama

ทากายามะ (หรือฮิดะ ทากายามะ) ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาเจแปนแอลป์ เป็นเมืองวิวสวยยอดนิยมที่มีตึกรามบ้านช่องอันเก่าแก่ ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนได้ย้อนเวลากลับไป
ฮิดะ ทากายามะได้มิชลิน 3 ดาว (3 Stars Michelin) จากคู่มือนำเที่ยวของมิชลิน ถือเป็นเมืองที่ควรค่าแก่การมาเยือนแห่งหนึ่ง
สำหรับคนที่อยากไปฮิดะ ทากายามะ ลองเดินไปที่หมู่บ้านชิรากาวะ ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินประมาณ 50 นาที
ฮิรายุออนเซ็นเป็นออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านโอกุฮิดะออนเซ็น

การเดินทางจากทากายามะไปคาวากุจิโกะ

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ทากายามะ

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ทากายามะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

Corritrip

 ต้นเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศจิกายนมีรถเที่ยวกลางคืน
ขอเชิญท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวทากายามะ 2 วัน 0 คืนกันค่ะ

ในช่วงฤดูร้อน รถบัสด่วนที่วิ่งระหว่างชินจูกุ ⇔ ทากายามะ เป็นรถบัสเที่ยวกลางคืน
ชินจูกุ 10:55 p.m. ⇒ ทากายามะ 4:35 a.m.
ทากายามะ 10:50 p.m. ⇒ ชินจูกุ 5:20 a.m.

 รถบัสเที่ยวกลางคืนไปทากายามะปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว

วิธีเดินทางไปทากายามะที่แนะนำ

ออกจากชินจูกุ 22:55 (ต้องจอง) → ถึงทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 4:35 → อาหารเช้า(มีร้านสะดวกซื้อ หรือ แมคโดนัล) → รถบัสออกจากทากายามะเพื่อไปหมู่บ้านชิรากาวะโกะ 7:50 (ต้องจอง) → ถึงหมู่บ้านชิรากาวะโกะ 8:40

เราขอแนะนำ เวลาในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมหมู่บ้านชิรากาวะโกะ
เกี่ยวกับหมู่บ้านชิรากาวะโกะ
เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามลุ่มน้ำโชกาวะ (Shogawa River) ในจังหวัดกิฟุ
เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO's world cultural heritage site ในฤดูร้อนให้ความรู้สึกถึงอากาศถ่ายเทที่สะดวก มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว จึงเป็นพื้นที่ที่แสดงทัศนียภาพที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ในฤดูร้อนและฤดูหนาว

เที่ยวชมหมู่บ้านชิรากาวะโกะประมาณ 4 ชั่วโมง → ออกจากหมู่บ้านชิรากาวะโกะ 12:35 → ถึงทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 13:25 → เที่ยวรอบเมืองทากายามะ → ออกจากทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 22:50 → ถึงชินจูกุ 5:20

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ทากายามะ

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน

 • ทากายามะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 6,500 เยน - 7,000 เยน
เด็ก 3,250 เยน - 3,500 เยน


ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

ตั๋ว Three Star Route

 Three-Star Route Tickets

Photo

สุดคุ้ม! ผู้ใหญ่ 9,500 เยน, เด็ก 4,750 เยน
"Three-Star Route Ticket" เป็นตั๋วที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสด่วน โดยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปมัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ชิรากาวะโกะ, คานาซาวะ และโทยามะ และอื่น ๆ ออกเดินทางจากชินจูกุ

ดูรายละเอียด

 Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด

 ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูกุ

Photo

เป็นเซ็ตตั๋วที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนเที่ยวเดียวจากชินจูกุ - ทากายามะ และตั๋วขึ้นรถประจำทางท้องถิ่นในแถบพื้นที่ฮิดะ ทากายามะแบบไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว :
• ตั๋วรถบัสเที่ยวเดียว ชินจูกุ - ทากายามะ
• ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ (แลกตั๋ว)
ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะสำหรับเส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว :
เส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว : สายฮิรายุ / ชินโฮตากะ, สายชิรากาวะโกะ (เฉพาะเที่ยวรถที่จำเป็นต้องจอง), สายมาโกเมะ / ทสึมาโกะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายโอกิซาวะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายเกโระ / ฟุรุกาวะ / คามิโอกะ, สายอาซาฮิ, สายโชกะวะ, สายคาชิโมะ, สายกัชโชมูระ, รถบัสซารุโบโบะ, รถบัส-มาจินามิ

ดูรายละเอียด


ตั๋วส่วนลดสำหรับรถบัสที่จะต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก หมู่บ้านชิรากาวะ

ตั๋วส่วนลดสำหรับรถบัสที่จะต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก หมู่บ้านชิรากาวะ
ชินจูกุ (โตเกียว) ⇔ ทากายามะ ⇔ หมู่บ้านชิรากาวะ

ผู้ใหญ่ 16,100 เยน (ราคาปกติ 17,600 - 18,600 เยน)
เด็ก 8,050 เยน (ราคาปกติ 8,800 - 9,300 เยน)

โปรดซื้อตั๋วสำหรับต่อรถไปยังชิราคาวาโกะ และรับตั๋วรถบัสด่วนจาก ชินจูกุ~ทาคายามะ พร้อมแลกตั๋วรถบัสประจำทาง ที่สถานีรถบัสชินจูกุ
*หากไม่มีที่นั่งว่าง จะไม่สามารถโดยสารรถบัสด่วนได้

 [ทากายามะ-หมู่บ้านชิรากาวะ] ตารางเวลา


สถานีรถไฟ "ฮิดะฟุรุกาวะ" เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง "หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ (Your Name)" สามารถนั่งรถบัสด่วนเดินทางไปได้

สถานีรถไฟ ฮิดะฟุรุกาวะ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ (Your Name) สามารถนั่งรถบัสด่วนเดินทางไปได้

เป็นสถานีรถไฟที่เหล่าพระเอกเคยเดินทางมาหาเมืองที่นางเอกอาศัยอยู่
ห้องสมุดประจำเมืองฮิดะเป็นต้นแบบของห้องสมุดที่พระเอกเคยเข้ามาใช้ในท้องเรื่อง ท่านสามารถเดินจากสถานีฟุรุกาวะได้ภายใน 5 นาที
สามารถเดินทางจากชินจูกุ (โตเกียว) มายังสถานีฟุรุกาวะได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ
ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังเรื่องนี้ควรมาที่นี่ให้ได้สักครั้ง

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีรถไฟฟุรุกาวะ

ผู้ใหญ่ 6,700 เยน - 7,200 เยน
เด็ก 3,350 เยน - 3,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง)

 • สถานีรถไฟฟุรุกาวะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 6,700 เยน - 7,200 เยน
เด็ก 3,350 เยน - 3,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง)


ฮิรายุออนเซ็น เมืองออนเซ็นที่ยังคงความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ฮิรายุออนเซ็น เมืองออนเซ็นที่ยังคงความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ฮิรายุออนเซ็น เป็นออนเซ็นแห่งหนึ่งใน “โอกุฮิดะออนเซ็น” เช่นเดียวกับฟุกุจิออนเซ็นและชินโฮทากะออนเซ็น บริเวณใกล้ ๆ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย เช่น ฮิดะ ทากายามะ, ภูเขาโนริคุระ, คามิโคจิ ฯลฯ ภายในออนเซ็นมีสถานีรถบัสขนาดใหญ่ และมีร้านอาหารและร้านขายของฝากอยู่ใกล้ ๆ ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญที่มีเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่าง ๆ มากมาย เช่น โนริคุระ คามิโคจิ ชินโฮทากะ ทากายามะ เป็นต้น

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ฮิรายุออนเซ็น

ผู้ใหญ่ 5,800 เยน - 6,200 เยน
เด็ก 2,900 เยน - 3,100 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ฮิรายุออนเซ็น
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 5,800 เยน - 6,200 เยน
เด็ก 2,900 เยน - 3,100 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)


 ลองไป คามิโคจิ จากฮิรายุ ออนเซ็น ดูบ้างมั๊ย?

เส้นทางผ่านบ่อน้ำพุร้อนฮิรายุ (Hirayu Onsen)
สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสโดยสารด่วนพิเศษ จอง) → บ่อน้ำพุร้อนฮิรายุ (รถโดยสารประจำทาง:ประมาณ 25 นาที / 1,160 เยน) → คามิโคจิ

รถบัสโดยสารที่วิ่งระหว่างชินจูกุ – บ่อน้ำพุร้อนฮิรายุ ขอแนะนำให้ทำการจองไว้ล่วงหน้า

จองตั๋วไปฮิรายุ ออนเซ็น