ไปทางนาโกย่า

เป็นรถบัสด่วนพิเศษเชื่อมต่อระหว่างชินจูกุ (โตเกียว) กับ มาโกะเมะ (มาโกะเมะจูกุ), ซาคาเอะ, สถานีรถบัสเมเท็ตสึ (นาโกย่า) มีรถวิ่งเที่ยวกลางวันด้วย

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า)

ผู้ใหญ่ จาก 4,000 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง - 7 ชั่วโมง)

 • เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
  (สถานีนาโกย่า)
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ จาก 4,000 เยน, เด็ก จาก 3,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 6 ชั่วโมง - 7 ชั่วโมง)

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ชูโอโดฮิโนะ มาโกเมะ
(มาโกเมะจูกุ)
ซากาเอะ เมย์เท็ตสึบัสเซ็นเตอร์
(สถานีนาโกย่า)
06:50 07:23 11:12 12:43 12:53
16:10 16:43 20:42 22:30 22:40
22:45 - - 05:38 05:48
23:45 00:18 - 06:44 06:54

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองนาโกย่า

ปราสาทนาโกย่า

ปราสาทนาโกย่า
ปราสาทนาโกย่าถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในโทะกุกะะวะ โกซันเกะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

สวนสัตว์และสวนพฤษศาสตร์ฮิกาชิยามะ

สวนสัตว์และสวนพฤษศาสตร์ฮิกาชิยามะ
ประกอบด้วยสวนสัตว์ที่มี โคอาล่า ยีราฟ ช้าง และอื่น ๆ สวนพฤษศาสตร์และสวนสนุก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากสำหรับครอบครัว

นาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์

นาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่าและสถานี่ที่ที่รู้จักกันว่าเป็น "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก" สามารถมองเห็นเมืองนาโกย่าได้แบบ 360 องศาจากแพลตฟอร์มที่มีความสูง 90 เมตร


ไปทางโอซาก้า

เป็นรถบัสด่วนพิเศษเชื่อมต่อระหว่างอิเคะบุคุโระ, ชินจูกุ, ชิบุย่า (โตเกียว) กับ เซ็นริ ชูโอ, เซ็นริ นิวทาวน์, ชินโอซาก้า, โอซาก้า (ฮันคิว อุเมดะ), ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น (USJ)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • โอซาก้า (ฮันคิวอุเมดะ)

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที)

 • โอซาก้า (ฮันคิวอุเมดะ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโมง)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง)

 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง)

ประตูฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟอิเคบุคุโระ สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ สถานีชิบูย่า
(ชิบูย่ามาร์คซิตี้)
ชินโอซาก้า โอซาก้า
(ฮันคิวอุเมดะ)
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
22:00 22:40 23:10 07:04 07:13 07:48

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองโอซาก้า

โดทงโบริ

โดทงโบริ
เป็นพื้นที่สำคัญที่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโดทงโบริ ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้ง แหล่งของกิน ย่านดาวน์ทาวน์ที่ได้รับความนิยม

ตลาดคุโรมง

ตลาดคุโรมง
เป็นตลาดอาหารที่ดังที่สุดในเมืองโอซาก้าซึ่งเรียกว่าห้องครัวของโอซาก้า นอกจากคนในท้องถิ่น พ่อครัวของภัตตาคารก็มาที่ตลาดคุโรมงแห่งนี้เพื่อซื้อหาวัตถุดิบทำอาหาร เช่น อาหารทะเลสด เป็นต้น

จุดชมวิวคูชู เทอิเอ็น

จุดชมวิวคูชู เทอิเอ็น
เป็นสวนลอยฟ้า ที่ดาดฟ้านั้นไม่มีสิ่งบดบังทัศนียภาพ ทำให้สามารถมองเห็นวิวที่ยอดเยี่ยมได้แบบพาโนรามา 360 องศา


ไปทางโกเบ / ฮิเมจิ

เป็นรถบัสด่วนพิเศษเชื่อมต่อระหว่างชินจูกุ, ชิบุย่า (โตเกียว) กับ ซันโนะมิยะ (โกเบ), ฮิเมจิ

 • สถานีซันโนะมิยะ (โกเบ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • สถานีฮิเมจิ

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,950 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโม)

 • สถานีฮิเมจิ
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • สถานีซันโนะมิยะ (โกเบ)

ผู้ใหญ่ จาก 7,800 เยน, เด็ก 4,950 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 8 ชั่วโมง 15 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • สถานีฮิเมจิ

ผู้ใหญ่ จาก 8,400 เยน, เด็ก 5,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที)

 • สถานีฮิเมจิ
  (*เที่ยวกลางคืน)
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ จาก 8,400 เยน, เด็ก 5,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที)

สถานีรถบัสด่วนพิเศษ
ชินจูกุ
สถานีชิบูย่า
(ชิบูย่ามาร์คซิตี้)
สถานีซันโนะมิยะ
(โกเบ)
สถานีฮิเมจิ
22:30 23:00 06:05 08:00

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองโกเบ / ฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิ
ถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากลักษณะที่สง่างามมีสีขาวโพลนที่โดดเด่น ประสาทนี้ไม่ค่อยได้รับความเสียหายมากนักจากแผ่นดินไหวและสงครามที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง และยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

อาริมะออนเซ็น

อาริมะออนเซ็น
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในสามของน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น เชิญมาลองแช่ในน้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายไปพร้อมกับการชมวิวภูเขาที่งดงามกันค่ะ

บ้านยุโรปย่านคิตะโนะ

บ้านยุโรปย่านคิตะโนะ
ตั้งอยู่ที่เชิงเขาร๊อคโค เป็นที่พำนักของพ่อค้าและนักการทูตชาวต่างชาติในศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันตึกนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งให้ประชาชนเข้าชม