Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5

• ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 จะให้บริการเที่ยวรถ4เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5ผ่านทะเลสาบคาวากุจิ
• ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 มีรถบัสวิ่งตรงไปกลับ13เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5
• ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2567 ถึง 10 กันยายน2567 มีรถบัสไปกลับ13เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5 ผ่านทะเลสาบคาวากุจิ

มีข้อจำกัดการปีนภูเขาไฟฟูจิของเส้นทางโยชิดะ หากคุณต้องการที่จะปีนภูเขา กรุณาจองล่วงหน้า คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  • โตเกียว (ชินจูกุ)
  • ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)

  • ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5
  • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)


เกี่ยวกับภูเขาฟูจิชั้นที่ 5

ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนขึ้นภูเขาฟูจิ มีนักปีนเขามากมายที่เริ่มต้นด้วยการปีนภูเขาลูกนี้
ป้ายรถบัสที่ภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 มีถนนสู่ยอดเขาที่ยาวที่สุดผิดจากสถานีรถไฟฟูจิซัง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมของเส้นทางเดินเขาสายฟูจิโยชิดะ

ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

 ตั๋ว Q-Pack

Photo

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของ
ฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วฟูจิคิวไฮแลนด์ฟรีพาส 1 วัน
• ตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ (ชินจูกุ/ชิบูย่า-ฟูจิคิวไฮแลนด์)

ดูรายละเอียด

 ชุดตั๋วสุดคุ้ม "เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ"

Photo

ระยะเวลาจัดงาน : วันเสาร์ที่13 เมษายน~วันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคม2567

การใช้งานตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์เพื่อไปยังทะเลสาบคาวากุจิและ
งานเทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล
ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย
• ตั๋วเข้าชมงานเทศกาลฟูจิชิบะซากุระเฟสติวัล
• ตั๋วชิบะซากุระไลเนอร์ไป-กลับ (ทะเลสาบคาวากุจิ⇔สถานที่จัดงาน
เทศกาลชิบะซากุระเฟสติวัล))
• ของขวัญที่ระลึก

ดูรายละเอียด