เส้นทางอื่นๆ

 ประตูฝั่งทิศใต้ สถานีทาจิกาวะ ⇔ หน้าสถานีอิดะ
  • ประตูฝั่งทิศใต้ สถานีทาจิกาวะ
  • หน้าสถานีอิดะ

ป้ายรถบัสสำคัญ
ชูโอโด อินะอินเตอร์, ชูโอโด โคมะกาเนะอินเตอร์, อิการะ, หน้าสถานีอิดะ