จุดหมายปลายทางอื่นๆ (จากชินจูกุ)

 ชินจูกุ ⇔ ภูเขามิโนบุ / มิโนบุ
 • ชินจูกุ
 • ภูเขามิโนบุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ภูเขามิโนบุ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ชินจูกุ
 • มิโนบุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 • มิโนบุ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ เมืองมินามิแอลป์/ฮัตตะ
 • ชินจูกุ
 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ

ผู้ใหญ่ 2,150 เยน, เด็ก 1,080 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,150 เยน, เด็ก 1,080 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ คามิสุวะ / โอคายะ / จิโนะ / ยัตสึกาทาเกะ / โคบุจิซาวะ
 • ชินจูกุ
 • สถานีคามิสุวะ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • สถานีคามิสุวะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • ชินจูกุ
 • โอคายะ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • โอคายะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 3,200 เยน, เด็ก 1,600 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • ชินจูกุ
 • จิโนะ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • จิโนะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน, เด็ก 1,450 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • ชินจูกุ
 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ
 • ชินจูกุ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)