จุดหมายปลายทางอื่นๆ (จากชินจูกุ)

 ชินจูกุ ⇔ เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ

ผู้ใหญ่ 2,700 เยน, เด็ก 1,350 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • เมืองมินามิแอลป์ / ฮัตตะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,700 เยน, เด็ก 1,350 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 ชินจูกุ ⇔ คามิสุวะ / โอคายะ / จิโนะ / ยัตสึกาทาเกะ / โคบุจิซาวะ

 ราคาตั๋วจะเพิ่มขึ้นอีก 300 เยนในช่วงฤดูร้อน, วันหยุดช่วงสิ้นปีและปีใหม่, วันหยุดยาวช่วงต้นเดือนพฤษภาคม (Golden Week)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีคามิสุวะ

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • สถานีคามิสุวะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • โอคายะ

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • โอคายะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,800 เยน, เด็ก 1,900 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • จิโนะ

ผู้ใหญ่ 3,500 เยน, เด็ก 1,750 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • จิโนะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,500 เยน, เด็ก 1,750 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ

ผู้ใหญ่ 3,000 เยน, เด็ก 1,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 • ชูโอโด โคบุจิซาวะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 3,000 เยน, เด็ก 1,500 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)