Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
มัตสึโมโตะ
  • โตเกียว (ชินจูกุ)
  • มัตสึโมโตะ

ผู้ใหญ่ 4,100 เยน - 4,500 เยน,
เด็ก 2,050 เยน - 2,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

  • มัตสึโมโตะ
  • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 4,100 เยน - 4,500 เยน,
เด็ก 2,050 เยน - 2,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

Photo

เกี่ยวกับมัตสึโมโตะ

เมืองมัตสึโมโตะ เป็นเมืองปราสาทที่มีความทรงจำเกี่ยวกับยุครุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทมัตสึโมโตะที่ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติของชาติ เมืองมัตสึโมโตะเป็นเมืองที่มีอาคารประวัติศาสตร์เหลืออยู่มากมาย เช่น โรงเรียนไคจิที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในภูมิภาคชูบุได้ง่าย ๆ เช่น ลานสกีฮาคุบะยอดนิยมที่เคยใช้จัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว, เส้นทางเดินเขาเจแปนแอลป์ คุโรเบะทาเตยามะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) และคามิโคจิที่สามารถชื่นชมธรรมชาติที่งดงามท่ามกลางป่าเขา, เมืองเก่านาราอิ (นาราอิจุกุ) และทากายามะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์, โอกุฮิดะ เมืองออนเซ็นชวนหวนรำลึก, ฯลฯ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับนาโกย่า ช่วยให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่สะดวกยิ่งขึ้น


 ลองไป คามิโคจิ จากมัตสึโมโตะ ดูบ้างมั๊ย?

เส้นทางผ่านเมืองมัตสึโมโตะที่แนะนำ
สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสโดยสารด่วนพิเศษ จอง) → สถานีมัตสึโมะโตะ (สาย คามิโคจิ : ประมาณ 30 นาที / 700 เยน) → สถานีชินชิมาชิมะ (รถโดยสารประจำทาง:ประมาณ 65 นาที / 1,950 เยน) → คามิโคจิ

รถบัสโดยสารที่วิ่งระหว่างชินจูกุ – มัตสึโมโตะ ขอแนะนำให้ทำการจองไว้ล่วงหน้า

จองตั๋วไปมัตสึโมโตะ

 สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ - ฮิรายุออนเซ็น - ทากายามะ โนฮิ บัส เซ็นเตอร์

เป็นรถบัสด่วนพิเศษที่วิ่งจากเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ ไปยังทากายามะโดยจะผ่านฮิรายุออนเซ็น (โอคุฮิดะออนเซ็นโก)
จำนวนเที่ยวรถ: 10เที่ยวต่อวัน ระยะเวลาเดินทางประมาณ: 2 ชั่วโมง 35 นาที *ให้บริการเดินรถตลอดทั้งปี และต้องจองล่วงหน้า

ตั๋วชุดสุดคุ้ม ไปที่รายชื่อ

เรามีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวชุดตั๋วสุดคุ้ม ซึ่งรวมถึงค่าโดยสารไป-กลับและคูปองโดยสารนั่งได้ไม่จำกัด

ตั๋ว Three Star Route

 Three-Star Route Tickets

Photo

สุดคุ้ม! ผู้ใหญ่ 9,500 เยน, เด็ก 4,750 เยน
"Three-Star Route Ticket" เป็นตั๋วที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสด่วน โดยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปมัตสึโมโตะ, ทากายามะ, ชิรากาวะโกะ, คานาซาวะ และโทยามะ และอื่น ๆ ออกเดินทางจากชินจูกุ

ดูรายละเอียด

 Three-Star Alps Unlimited Ride Pass

Photo

ตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Pass" เป็นตั๋วราคาประหยัดที่ช่วยให้คุณเดินทางจากชินจูกุ ไปยังหลายสถานที่ได้อย่างเสรี รวมถึงมัตสึโมโตะ ทากายามะ ชิราคาวาโกะ และเจแปนแอลป์ด้วย

ดูรายละเอียด

บริเวณคามิโคจิ

 ตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Tickets)

Photo

ตั๋วชุดรถบัสด่วนไป-กลับ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิสุดคุ้ม ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านมัตสึโมโตะเพื่อไปคามิโคจิในราคาถูก
สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วคามิโคจิยูยู :
• ตั๋วรถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ)
• รถไฟอารูปิโกะ (Alpico) (สถานีมัตสึโมโตะ - สถานีชินชิมะชิมะ)
• เส้นทางรถโดยสารประจำทางไป-กลับ (ชินชิมะชิมะ - คามิโคจิ)

ดูรายละเอียด