Photo
โตเกียว (ชินจูกุ)
Photo
โคฟุ
อิซาวะออนเซ็น
คัตสึนุมะ
ยุมุระออนเซ็น
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีโคฟุ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 • สถานีโคฟุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • อิซาวะ

ผู้ใหญ่ 2,400 เยน, เด็ก 1,200 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

 • อิซาวะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,400 เยน, เด็ก 1,200 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)


เกี่ยวกับโคฟุและอิซาวะออนเซ็น

เมืองโคฟุตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดยามานาชิซึ่งห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขามินามิแอลป์ เป็นเมืองปราสาทที่รุ่งเรืองมาแต่โบราณ เมืองโคฟุมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับทาเคดะ ชินเก็น ยอดขุนศึกแห่งยุคเซ็นโกคุ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ปัจจุบันนี้ นอกจากเมืองโคฟุจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, ประวัติศาสตร์ และอุตสากรรมของจังหวัดยามานาชิแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามอย่างหุบเขามิตาเกะโชเซ็นเคียวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
ส่วนอิซาวะมีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพื้นที่แอ่งกระทะโคฟุ เป็นสถานที่ยอดนิยมจากการที่เป็นแหล่งผลิตผลท้อและองุ่นที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

โชเซนเคียว

เป็นที่รู้จักกันว่าที่นี่สามารถชมวิวที่สวยงามตามฤดูกาล เช่น ชมดอกซากุระ ดอกอาซาเลีย ใบไม้เปลี่ยนสี รวมทั้งเส้นทางเดินที่ผ่านหน้าผาและน้ำตก เป็นต้น เสมือนอยู่ในภาพวาดที่แสนงดงาม ซึ่งทำให้คนทั่วโลกตรึงตาตรึงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสูงแตกต่างกันมาก จึงทำให้สามารถเพลิดเพลินกับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีได้นานมากกว่าหนึ่งเดือน เส้นทางการเดินเป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้อย่างสบาย ๆ นอกเหนือจากการเดินแล้วยังมีกระเช้าโชเซนเคียวจากยอดเขา คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงาม เช่น ภูเขาฟูจิ เขื่อนอารากาวะ ทะเลสาบโนเซนโกะ เป็นต้น

 การเดินทางไปโชเซนเคียว
โชเซนเคียว ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโคฟุ เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวจากโตเกียวไป-กลับภายในวันเดียว
สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ⇒ (รถบัสด่วนพิเศษ ต้องจอง) ⇒ สถานีโคฟุ ⇒ (รถบัสประจำทางของ Yamanashi Transportation) ⇒ โชเซนเคียว
* ที่สถานีโคฟุ ขึ้นรถประจำทางไปโชเซนเคียว ที่ป้ายหมายเลข 4 ของสถานีรถบัส หน้าทางออกทิศใต้

โชเซนเคียว
 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • สถานีโคฟุ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 • สถานีโคฟุ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)


ภูเขาโมโมคุรายามะ (Mt. Momokurayama) เป็นเส้นทางเดินป่าที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
เริ่มต้นจากป้ายรถบัส ใช้เวลาเดินเพียง 2 ชั่วโมง ก็สามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้

Momokurayama

ด้วยระดับความสูง 1,003.4 เมตร ทำให้ภูเขาโมโมคุระติดอันดับ 100 ยอดเขาแรกของจังหวัดยามานาชิ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน 12 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ดีที่สุดอีกด้วย เส้นทางเดินป่าจากป้ายรถบัสซารุฮาชิของทางด่วนชูโอใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บริเวณโดยรอบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สะพานซารุ และคัตสึระกาวะเวลเนส พาร์ค ให้คุณได้เพลิดเพลินกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม

Getting to Mt. Momokura
จากโตเกียวสามารถนั่งรถบัสด่วนจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ ลงที่ป้ายรถบัสซารุฮาชิทางด่วนชูโอ
และเดินเท้าอีกประมาณ 45 นาทีจะไปถึงจุดเริ่มต้นของทางเดิน


* จากป้าย "ชูโอโดซะรุฮาชิ" ไป "สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ" คุณสามารถจองได้จากสองเส้นทาง คือ เส้นทางโคฟุ หรือ เส้นทางฟูจิโกโกะ

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ชูโอโดซะรุฮาชิ
  (สายชินจูกุ-โคฟุ)

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ชูโอโดซะรุฮาชิ
  (ชินจูกุ - ฟูจิโกโกะ (แม่น้ำ 5 สาย))

ผู้ใหญ่ 1,750 เยน, เด็ก 880 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)


ก่อนที่จะกลับไปยังโตเกียว แวะเที่ยวชมสะพานไม้โบราณซะรุฮาชิ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่แปลกและสวยที่สุดของญี่ปุ่นกันไหม

ซารุฮาชิ

[โครงสร้างที่แปลกของสะพานซะรุฮาชิ]
เป็นสะพานไม้ที่ขนาดไม่ใหญ่ มีความยาว 31 เมตร กว้าง 3.3 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำ 31 เมตร ทำให้ไม่สามารถสร้างทางเชื่อมที่ใช้เสาค้ำ ดังนั้นจึงใช้ต้นไม้ 4 แถวที่ยึดหินทั้งสองฝั่งพยุงสะพานไว้

[สะพานและหุบเขา]
สะพานไม้โบราณซะรุฮาชิเป็นสะพานที่มีทิวทัศน์โดยรอบเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ในปี ค.ศ. 1932 ได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ซารุฮาชิ

แนะนำอย่างมากสำหรับผู้ที่รอรถไฟขากลับจากทะเลสาบคาวากุจิไปชินจูกุที่สถานีโอสึกิ
อย่าลืมแวะชมวิวสวยงามจากที่นี่อีกครั้งนะคะ

[การเดินทาง]
สถานีคาวากุจิโกะ (Fuji Express Line: 48 นาที) → สถานีโอสึกิ → จากสถานีโอสึกิโดยรถประจำทางท้องถิ่น:ลงที่ป้ายรถ "ซะรุฮาชิ" → เที่ยวชมสะพานซะรุฮาชิ → จากซารุฮาชิเดินประมาณ 10 นาทีไป "ชูโอโตซะรุฮาชิ" → จากชูโอโดซะรุฮาชิไปชินจูกุโดยรถบัสด่วน จำเป็นต้องจอง → สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ
Saruhashi

* You can book tickets for the highway buses from the "Chuo EXPWY Saruhashi" bus stop to the "Shinjuku Express Bus Terminal" from either of the Kofu Line and the Fuji Goko Line.

 • Chuo EXPWY Saruhashi
  (Kofu Line)
 • Tokyo (Shinjuku)

Adults 1,750JPY, Children 880JPY
(Travel time: Approx. 1h 10min)

 • Chuo EXPWY Saruhashi
  (Fujigoko Line)
 • Tokyo (Shinjuku)

Adults 1,750JPY, Children 880JPY
(Travel time: Approx. 1h 10min)


คัตสึนุมะเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง

 รายการ โรงผลิตไวน์องุ่น

โรงผลิตไวน์องุ่น คัทสึนุมะ KATSUNUMA JYOZO WINERY
เป็นโรงผลิตไวน์องุ่นในจังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกองุ่นจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตเป็นไวน์องุ่นออกมา
สามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมไร่องุ่นและลิ้มลองรสชาติไวน์องุ่นได้ด้วย
เว็บไซต์

GRACE WINE
มีโรงผลิตไวน์สองแห่งและมีไร่องุ่นที่กว้างใหญ่
ที่นี้มีทัวร์สำหรับเยี่ยมชมการผลิตไวน์องุ่นด้วย
เว็บไซต์

ชาโต เมอร์เชียน Chateau Mercian
ชาโต เมอร์เชียน (Chateau Mercian) เป็นยี่ห้อไวน์ที่มีประวัติยาวนาน และได้รับการขนานนามว่า เป็นจุดเริ่มต้นของไวน์ญี่ปุ่น
เว็บไซต์

โรงผลิตไวน์องุ่นมารุฟุจิ MARUFUJI WINERY
สามารถเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ และมีไวน์นานาชนิดไว้ให้ได้ลิ้มลองรสชาติได้ตามอัธยาศัย
เว็บไซต์

คุรัมบอน ไวน์ KURAMBON WINE
การไปเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์องุ่น สามารถเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมห้องเก็บไวน์และลิ้มลองรสชาติไวน์ได้ตามอัธยาศัย
เว็บไซต์

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • คัตสึนุมะ

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)

 • คัตสึนุมะ
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน, เด็ก 1,000 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)


ยุมุระออนเซ็น

ยุมุระออนเซ็น

ยุมุระออนเซ็นแห่งโคฟุได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 1200 ปีก่อนโดยหลวงพ่อโคโบ และยังมีตำนานว่าเป็นบ่อน้ำร้อนส่วนตัวของทาเคดะ ชินเก็น
ทั้งนี้ ยังเป็นแหล่งพักผ่อนในการท่องเที่ยวที่หุบเขาโชเซ็นเคียวอีกด้วย
มีเสน่ห์ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เรียวกังที่มีบรรยากาศแบบญี่ปุ่นไปจนถึงโรงแรมซิตี้รีสอร์ทโฮเทล
ทางโรงแรมจะออกตั๋วเที่ยวบ่อน้ำร้อนให้เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการแช่ในบ่อต่าง ๆ

 • โตเกียว (ชินจูกุ)
 • ยุมุระออนเซ็น

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

 • ยุมุระออนเซ็น
 • โตเกียว (ชินจูกุ)

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน, เด็ก 1,250 เยน
(ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)