ตั๋วชุดสุดคุ้มราคาพิเศษของรถบัสด่วนพิเศษ
และรถแอร์พอร์ตลีมูซีน

สำหรับการใช้บริการแอร์พอร์ตลีมูซีนจากสนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะไปยังสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่าตั๋วรถบัสด่วนพิเศษ เพื่อเดินทางไปยังสถานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ที่รวมไปถึง ฮาคุบะ (Hakuba), มัตสึโมโตะ (Matsumoto) , ฮิดะ ทากายามะ (Hida Takayama) , นากาโนะ (Nagano)
ตั๋วชุดสุดคุ้มราคาพิเศษของรถบัสด่วนพิเศษและรถแอร์พอร์ตลีมูซีน

วิธีการซื้อ

 กรณี ซื้อตั๋วที่สนามบินนาริตะ, สนามบินฮาเนดะ

เมื่อซื้อตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน เพื่อไปยังสถานีชินจูกุที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋วแอร์พอร์ตลีมูซีนในแต่ละสนามบิน กรุณาแจ้งพนักงานว่าประสงค์จะใช้รถบัสด่วนพิเศษจากสถานีชินจูกุเพื่อที่จะได้รับคูปอง โดยต้องซื้อตั๋วไปยังสถานีชินจูกุที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋วแอร์พอร์ตลีมูซีนเพียงอย่างเดียว
การซื้อตั๋วรถบัสโดยสารไปแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่สถานีรถบัสโดยสารด่วนพิเศษ ต้องแสดงคูปองที่ได้รับมา เพื่อสามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษได้
แต่กรณีซื้อตั๋วไป-กลับจะไม่สามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษ ดังนั้นกรุณาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวจะดีกว่า


 กรณีซื้อตั๋วที่ ฮิดะ ทากายามะ, มัตสึโมโตะ, นากาโนะ, ฮาคุบะ

การซื้อตั๋วโดยสารขากลับในแต่ละเคาเตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีฮาคุบะ (Hakuba), มัตสึโมโตะ (Matsumoto), ฮิดะ ทากายามะ (Hida Takayama) ,นากาโนะ (Nagano) กรุณาซื้อตั๋วรถบัสด่วนพิเศษกับรถแอร์พอร์ตลีมูซีนพร้อมกันด้วย
สามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษเพื่อไปถึงสนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ
หลังจากขึ้นรถบัสโดยสารด่วนพิเศษแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือทำการคืนตั๋วไปยังสนามบินและคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรุณาพึงระวังด้วย


ราคาส่วนลดค่ารถบัสโดยสารด่วนพิเศษ

จากสนามบินนาริตะ

ค่าโดยสารรถแอร์พอร์ตลีมูซีน จากสนามบินนาริตะถึงสถานีชินจูกุ ราคา 3,200 เยนจะไม่สามารถลดราคาได้ แต่ค่าตั๋วรถบัสโดยสารด่วนพิเศษจากสถานีรถบัสโดยสารด่วนพิเศษชินจูกุไปยังที่ต่าง ๆ จะสามารถได้รับส่วนลดพิเศษ (เมื่อซื้อตั๋วที่สถานีรถบัสโดยสารด่วนพิเศษชินจูกุ)
ไปฮิดะ ทากายามะ : ราคาปกติ 10,200 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 8,700 เยน (ส่วนลด 1,500 เยน)
ไปมัตสึโมโตะ : ราคาปกติ 7,000 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 6,000 เยน (ส่วนลด 1,000 เยน)
ไปนาโกย่า : ราคาปกติ 6,400 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 6,000 เยน (ส่วนลด 400 เยน)
ไปฮาคุบะ : ราคาปกติ 8,400 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 7,400 เยน (ส่วนลด 1,000 เยน)


จากสนามบินฮาเนดะ

ค่าโดยสารแอร์พอร์ตลีมูซีน จากสนามบินฮาเนดะถึงสถานีชินจูกุ ราคา 1,250 เยนจะไม่สามารถลดราคาได้ แต่ค่าตั๋วรถบัสโดยสารด่วนพิเศษจากสถานีรถบัสโดยสารด่วนพิเศษชินจูกุไปยังที่ต่าง ๆ จะสามารถได้รับส่วนลดพิเศษ (เมื่อซื้อตั๋วที่สถานีรถบัสโดยสารด่วนพิเศษชินจูกุ)
ไปฮิดะ ทากายามะ : ราคาปกติ 8,250 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 7,100 เยน (ส่วนลด 1,150 เยน)
ไปมัตสึโมโตะ : ราคาปกติ 5,050 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 4,300 เยน (ส่วนลด 750 เยน)
ไปนาโกย่า : ราคาปกติ 4,450 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 4,100 เยน (ส่วนลด 350 เยน)
ไปฮาคุบะ : ราคาปกติ 6,450 เยน ⇒ ราคาหลังหักส่วนลด 5,800 เยน (ส่วนลด 650 เยน)

แต่กรณีซื้อตั๋วไป-กลับจะไม่สามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษ ดังนั้นกรุณาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวจะดีกว่า
การซื้อตั๋วโดยสารขากลับในแต่ละเคาเตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีฮาคุบะ (Hakuba), มัตสึโมโตะ (Matsumoto), ฮิดะ ทากายามะ (Hida Takayama) ,นากาโนะ (Nagano) กรุณาซื้อตั๋วรถบัสด่วนพิเศษกับรถแอร์พอร์ตลีมูซีนพร้อมกันด้วย
สามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษเพื่อไปถึงสนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ