ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูกุ

Photo

รถบัสด่วน (เที่ยวเดียว) + รถประจำทางท้องถิ่น (ไม่จำกัดเที่ยวในพื้นที่ฮิดะ)

เป็นเซ็ตตั๋วที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนเที่ยวเดียวจากชินจูกุ - ทากายามะ และตั๋วขึ้นรถประจำทางท้องถิ่นในแถบพื้นที่ฮิดะ ทากายามะแบบไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน

ระยะที่จำหน่าย : 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2563


สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋ว (ใช้ได้ 3 วัน):

• ตั๋วรถบัสเที่ยวเดียว ชินจูกุ - ทากายามะ
• ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ (แลกตั๋ว)

ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะสำหรับเส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว :
เส้นทางที่ไม่จำกัดเที่ยว : สายฮิรายุ / ชินโฮตากะ, สายชิรากาวะโกะ (เฉพาะเที่ยวรถที่จำเป็นต้องจอง), สายมาโกเมะ / ทสึมาโกะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายโอกิซาวะ (ต้องจองล่วงหน้า), สายเกโระ / ฟุรุกาวะ / คามิโอกะ, สายอาซาฮิ, สายโชกะวะ, สายคาชิโมะ, สายกัชโชมูระ, รถบัสซารุโบโบะ, รถบัส-มาจินามิ
* มีส่วนลดค่าธรรมเนียมเข้าชมถ้ำหินปูนใหญ่ฮิดะ (Hida great limestone cave) และกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ

 ค่าตั๋วโดยสาร : ผู้ใหญ่ 14,000 เยน, เด็ก 7,000 เยน

จองตั๋ว

  หมายเหตุเกี่ยวกับการซื้อตั๋ว :

 • หลังจากที่ซื้อตั๋วทางออนไลน์แล้ว กรุณาไปที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) (Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) เพื่อออกคูปองสำหรับแลกตั๋ว "ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ (ตั๋วแลก)" แล้วจึงไปแลกตั๋วที่ "ทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์".
 • • ตั๋วไม่จำกัดเที่ยวมีอายุ 3 วันนับจากวันที่เริ่มใช้ (นับรวมวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก)
  ระยะเวลาในการแลกตั๋วคือ 4 วัน นับจากวันที่คุณโดยสารรถบัสด่วน
  ตัวอย่างการใช้งาน :
   1 มิถุนายน โดยสารรถบัสด่วน
    ↓
   2 มิถุนายน แลก "ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ" ที่ทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์
   ("ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ" จะต้องแลกภายในวันที่ 4 มิถุนายน)
    ↓
   3 มิถุนายน เริ่มใช้ "ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ"
    ↓
   สามารถใช้ "ตั๋วรถบัสในแถบพื้นที่ฮิดะ" ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน
 • • เรายังมี "ตั๋วสำหรับนั่งคนเดียว" จำหน่าย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 เยน
  คลิกเพื่อจอง "ตั๋วสำหรับนั่งคนเดียว"