ตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Tickets)

Photo

รถบัสด่วนพิเศษ + รถโดยสารประจำทาง + รถไฟ

เปิดให้บริการ : ตั้งแต่ 17 เมษายน - 13 กรกฎาคม และ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561

ตั๋วชุดรถบัสด่วนไป-กลับ มัตสึโมโตะ – คามิโคจิสุดคุ้ม
ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านมัตสึโมโตะเพื่อไปคามิโคจิในราคาถูก

 ค่าตั๋วโดยสาร : ผู้ใหญ่ : 8,200 เยน

สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วคามิโคจิยูยู :

• ตั๋วรถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ (ชินจูกุ - สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ)
• รถไฟอารูปิโกะ (Alpico) (สถานีมัตสึโมโตะ - สถานีชินชิมะชิมะ)
• รถโดยสารประจำทางไป-กลับ (ชินชิมะชิมะ - คามิโคจิ)

Direction
  รถบัสด่วนพิเศษ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ
ระยะเวลาเดินรถ ชั่วโมงละ 1 เที่ยว ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ 1 เที่ยว ประมาณ 1 ชั่วโมง
ต่อ 1 – 2 เที่ยว
เที่ยวแรก

เที่ยวสุดท้าย
ออกเดินทางจากชินจูกุ
6:05

ออกเดินทางจากมัตสึโมโตะ 21:00
ออกเดินทางจากมัตสึโมโตะ 4:45

ออกเดินทางจากชินชิมะชิมะ 19:25
ออกเดินทางจาก
ชินชิมะชิมะ 5:20

ออกเดินทางจากคามิโคจิ 18:05
 ค่าตั๋วโดยสาร : ผู้ใหญ่ : 8,200 เยน

[ วิธีการซื้อ ]
ขออภัย ท่านไม่สามารถซื้อตั๋วชุดนี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
กรุณาจองที่นั่งรถบัสไป-กลับจากชินจูกุ ถึงมัตสึโมโตะจากที่นี่ หลังจากนั้นกรุณาซื้อตั๋วคามิโคจิยูยู (Kamikochi Yu Yu Ticket) ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ
ท่านควรสำรองที่นั่งรถบัสเอาไว้ มิฉะนั้นที่นั่งอาจจะเต็มในวันที่ท่านต้องการจะโดยสาร

จองที่นั่ง