ตั๋ว Q-Pack

Photo

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปภูเขาฟูจิกับสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์

นี่คือชุดตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่ประกอบด้วยระหว่างตั๋วฟรีพาส 1 วันของฟูจิคิวไฮแลนด์กับตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ

ตั๋วชุดนี้ประกอบด้วย

Direction

[ วิธีการซื้อ ]
ตั๋วชุดนี้ไม่สามารถซื้อผ่านทางออนไลน์
กรุณาจองตั๋วรถไป-กลับจากชินจูกุ หรือชิบูย่า ไปฟูจิคิวไฮแลนด์ จากปุ่มจองในเว็บไซต์ และกรุณาไปซื้อตั๋ว Q pack ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุหรือสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า ตั๋ว Q pack ไม่สามารถจองหรือชำระเงินจากเว็บไซต์นี้
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการจองที่นั่งจากปุ่ม "จองที่นั่ง"
กรุณาไปออกตั๋วและชำระเงินที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในวันที่ออกเดินทาง

จองที่นั่ง ดูรายละเอียด

โปรดทราบ ราคาอาจแตกต่างกันไปตามเวลาที่เดินทาง

[ ราคา ]
จากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ :
(1 ธันวาคม 2566 ~ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 8,500 เยน / นักเรียนมัธยม (อายุ 12 - 18 ปี) 8,100 เยน / เด็ก (อายุ 3 - 12 ปี) 5,700 เยน

จากสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (Mark City) :
(1 ธันวาคม 2566 ~ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 8,000 เยน / นักเรียนมัธยม (อายุ 12 - 18 ปี) 7,600 เยน / เด็ก (อายุ 3 - 12 ปี) 5,500 เยน


 • * หลังจากการสำรองที่นั่งจากศูนย์บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ กรุณาไปรับตั๋วรถบัสโดยเร็วที่สุด สามารถรับตั๋วรถบัสได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันที่ขึ้นรถ จนถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ให้สิทธิ์ที่นั่งเฉพาะคนที่จองก่อน และขออภัยที่ท่านอาจไม่สามารถขึ้นรถบัสตามที่ท่านต้องการได้
 • * สามารถซื้อตั๋วได้ถึง 10 นาทีก่อนเวลาที่รถจะออกเดินทาง แม้ว่าท่านจะสำรองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว แต่หากไม่ได้มาถึงสถานีขนส่งภายในเวลาที่รถออกเดินทาง ทางเราอาจให้สิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนั่งที่นั่งนั้นได้ โปรดระมัดระวัง
 • * ที่นั่งของชูโอ เอ็กซ์เพรส บัส (Chuo Expressway Bus) เป็นระบบการจองทั้งหมด ในขั้นตอนการซื้อตั๋วทางเราจะแจ้งหมายเลขที่นั่งของท่าน โปรดทราบว่าไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
 • * การคืนเงิน จะเก็บค่าธรรมเนียมการคืนเงินตามเงื่อนไข ตั๋วรถบัสที่เลยวันกำหนดออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ โปรดระมัดระวัง
 • * สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุน้อยกว่า 6 ปี) ค่าโดยสารฟรี แต่ถ้าหากต้องการให้เด็กก่อนวัยเรียนมีที่นั่งด้วย ต้องเสียค่าที่นั่งราคาเด็กปกติ ราคาสำหรับเด็กคือครึ่งหนึ่งของราคาผู้ใหญ่
 • * ด้วยสภาพการจราจร (อุบัติเหตุ, รถติด, สภาพอากาศที่รุนแรง และอื่น ๆ ) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้เลยเวลาถึงตามที่กำหนด ในกรณีนี้ แม้ว่าเลยเวลาตามที่กำหนด โปรดทราบว่าจะไม่สามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • * เส้นทางรถบัส เวลาและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตอนทำการจอง
 • * ตั๋วของชูโอ เอ็กซ์เพรส บัส (Chuo Expressway Bus) ขึ้นได้เฉพาะรถบัสที่เวลาออกเดินทางที่เลือกตอนซื้อ Q-แพ็ค ในกรณีที่ลงจากรถระหว่างทางเพื่อต่อรถอื่น โปรดทราบว่าตั๋วรถนี้จะเสียสิทธิ์ไปด้วย
 • * หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการจองของชูโอ เอ็กซ์เพรส บัส (Chuo Expressway Bus) โปรดดำเนินการก่อนเวลากำหนดออกเดินทางของตั๋วที่สำรองไว้
 • * หากต้องการยกเลิกการจองและเรียกคืนเงินก่อนวันและเวลาออกเดินทาง สามารถทำการที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้
 • * โปรดทราบว่า ถ้าทำการยกเลิกการจองหลังจากเลยเวลาออกเดินทางของวันที่กำหนด ไม่สามารถคืนเงินได้ นอกจากนี้ สำหรับตั๋วที่ไม่ได้ใช้หรือบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้