เพลิดเพลินไปกับ
เส้นทางแอลป์

ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที

โอกิซาวะ (ทางเข้าเส้นทางแอลป์)

เดินทางถึง 5:32

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โอกิซาวะที่หน้าสถานี

* แลกเปลี่ยนตั๋วได้ที่นี่

 นั่งรถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น 16 นาที

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

เดินเล่นเขื่อนคุโรเบะ
(ประมาณ 90 นาที)

เขื่อนคุโรเบะมีความสูงเป็นที่ 1 ในญี่ปุ่น (186 เมตร)
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 15 ตุลาคม
คุณสามารถเห็นการระบายน้ำออกจากเขื่อน
ได้ทุกวันในช่วงนี้

เดินต่อไปยังทะเลสาบคุโรเบะ

ทะเลสาบคุโรเบะ

ทะเลสาบคุโรเบะ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือกาลุเบะ
ท่องเที่ยวไปรอบ ๆ ทะเลสาบคุโรเบะ
ที่ตั้งอยู่สูงสุดในญี่ปุ่น (คิดค่าบริการเพิ่มเติม)

 นั่งคุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ 5 นาที

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เป็นส่วนที่ขนาบข้างระหว่างเทือกเขาทาเตยามะ
และเทือกเขาอุชิโระทาเตยามะ
และที่ด้านล่างจะมีสวนที่สามารถมองเห็น
ทะเลสาบคุโรเบะ
เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ

 นั่งกระเช้าทาเตยามะ 7 นาที

ไดกันโบ

ไดกันโบ

มีจุดชมวิวบนดาดฟ้าของสถานีที่สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาทาเตยามะ
(คิดค่าบริการเพิ่มเติม)

 นั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ 10 นาที

มูโรโด

มูโรโด

ทานอาหารกลางวัน และ เดินเล่นที่มูโรโด (90 นาที)

ที่มูโรโดตั้งอยู่จุดสูงสุดของเส้นทางแอลป์
ทาเตยามะคุโรเบะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง
3,000 เมตร และสามารถเดินท่องเที่ยว
ผ่านกำแพงหิมะที่มีขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่
กลางเดือนเมษายน – ปลายเดือนมิถุนายน

 นั่งรถบัสที่ราบสูง
ทาเตยามะ 50 นาที

ที่ราบบิโจไดระ

ที่ราบบิโจไดระตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร มีต้นไม้สูงทอดไปตามแนวถนนสำหรับเดินเล่น คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมต้นไม้ระหว่างการเดินป่า

 นั่งทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์ 7 นาที

สถานีทาเตยามะ

สถานีทาเตยามะ

เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ
คุโรเบะที่เริ่มต้นจากด้านโอกิซาวะ

นั่งรถไฟในท้องถิ่นโทยามะ ประมาณ 1 ชั่วโมง

ถึงสถานีเด็นเทะสึโทยามะ