ตั๋วเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ-ชินจูกุ

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋วตั้งแต่ 8 พฤษภาคม2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566
ชินจูกุ ⇒ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ⇒ โทยามะ

Tateyama Kurobe Alpine Route Shinjuku Ticket

 ตั๋วชนิดนี้มี 2 ประเภท คือ "เที่ยวกลางคืน" และ "เที่ยวกลางวัน"

ออกจากชินจูกุ:

[รถเที่ยวกลางคืน]  ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน

[เที่ยวกลางวัน]  ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน


 สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วรถเที่ยวกลางคืน
1. จากชินจูกุไปโอกิซาวะโดยตั๋วรถบัสด่วนพิเศษ * ต้องจองล่วงหน้า

ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)
เดินทางถึงโอกิซาวะ 5:32 (ทางเข้าเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ)

หมายเหตุ

กรุณามาออกตั๋วสำหรับรถบัสด่วนพิเศษและคูปองต่าง ๆ ที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) ภายในเวลา 18:00 น.
ของวันเดินทาง เวลาออกเดินทางของรถบัสคือ 23:15 น. เวลาปิดทำการของสำนักงานขายตั๋วคือ 18:00 น. ดังนั้นกรุณามาออกตั๋วให้ทันในช่วงเวลาทำการ
ที่เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku)
[เวลาทำการ] 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

2. คูปองจากโอกิซาวะไปทาเตยามะ

กรุณาแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไปโอกิซาวะ
(มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สถานีโอกิซาวะ ตั๋วที่แลกมาแล้วสามารถใช้ได้ 5 วัน)

 สิ่งที่รวมอยู่ในคูปอง :

 1. [รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น] โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ (ใช้เวลา 16 นาที)
 2. [คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์] ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ (ใช้เวลา 5 นาที)
 3. [กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ] ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ (ใช้เวลา 7 นาที)
 4. [รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ] ไดกันโบ - มูโรโด (ใช้เวลา 10 นาที)
 5. [รถบัสที่ราบสูง] มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ (ใช้เวลา 50 นาที)
 6. [ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์] ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ (ใช้เวลา 7 นาที)

เมื่อออกตั๋วที่สำนักงานขายตั๋วโอกิซาวะ จะมีการกำหนดเวลานั่งรถครั้งแรก (รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น)

3. [ตั๋วรถไฟในท้องถิ่นโทยามะ] สถานีโทยามะ → สถานีเด็นเทะสึโทยามะ (ใช้เวลา 65 นาที)

สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางออกจากชินจูกุ)

 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน
วันที่เปิดให้บริการรถบัสเที่ยวกลางคืน (2566)
ออกจากชินจูกุ ⇒ ไปโอกิซาวะ
เดือนเมษายน 14,15,21 - 30
เดือนพฤษภาคม 1 - 6,12,13,19,20,26,27
เดือนมิถุนายน 2,3,9,10,16,17,23,24,30
เดือนกรกฎาคม 1,7,8,14 - 31
เดือนสิงหาคม ทุกวัน
เดือนกันยายน 1 - 23,29,30
เดือนตุลาคม 6,7,13,14,20,21,27,28

จองรถเที่ยวกลางคืน

ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)


 สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วรถเที่ยวกลางวัน
1. ตั๋วรถบัสด่วนจากชินจูกุไปชินาโนะโอมาจิ * ต้องจองล่วงหน้า

รถบัสด่วนจากชินจูกุไปชินาโนะโอมาจิ ออกเดินทางจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุมีให้บริการทุกวัน

2. ตั๋วรถบัสประจำทางท้องถิ่นจากชินาโนะโอมาจิไปโอกิซาวะ * ไม่สามารถจอง

สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถเที่ยวกลางวัน ออกเดินทางจากชินจูกุไปลงที่ป้ายชินาโนะโอมาจิโดยรถบัสด่วน และกรุณาเปลี่ยนมานั่งรถบัสประจำทางท้องถิ่นต่อไปยังโอกิซาวะ

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → ป้ายชินาโนะโอมาจิ (ลงจากรถบัสด่วนและเปลี่ยนเป็นรถบัสประจำทางท้องถิ่นที่ด้านในสถานีขนส่งชินาโนะโอมาจิ * ประมาณ 40 นาที) → โอกิซาวะ (ทางเข้าเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ)
ตั๋วชุดที่เดินทางโดยรถบัสประจำทางท้องถิ่นจากชินาโนะโอมาจิไปโอกิซาวะ สามารถแวะลงที่ "ป้ายโอมาจิออนเซ็นเคียว" และ "ป้ายฮินาตายามะโคเก็น" ได้ (ตั๋วชุดออกเดินทางจากชินจูกุมีระยะเวลาการใช้งานได้ 2 วัน)

หมายเหตุ

กรุณามาออกตั๋วสำหรับรถบัสด่วนพิเศษและคูปองต่าง ๆ ที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) ภายในเวลา 18:00 น.
ที่เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku)
[เวลาทำการ] 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

3. คูปองจากโอกิซาวะไปทาเตยามะ

กรุณาแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไปโอกิซาวะ
(มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สถานีโอกิซาวะ ตั๋วที่แลกมาแล้วสามารถใช้ได้ 5 วัน)

 สิ่งที่รวมอยู่ในคูปอง :

 1. [รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น] โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ (ใช้เวลา 16 นาที)
 2. [คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์] ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ (ใช้เวลา 5 นาที)
 3. [กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ] ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ (ใช้เวลา 7 นาที)
 4. [รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ] ไดกันโบ - มูโรโด (ใช้เวลา 10 นาที)
 5. [รถบัสที่ราบสูง] มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ (ใช้เวลา 50 นาที)
 6. [ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์] ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ (ใช้เวลา 7 นาที)

เมื่อออกตั๋วที่สำนักงานขายตั๋วโอกิซาวะ จะมีการกำหนดเวลานั่งรถครั้งแรก (รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น)

4. [ตั๋วรถไฟในท้องถิ่นโทยามะ] สถานีโทยามะ → สถานีเด็นเทะสึโทยามะ (ใช้เวลา 65 นาที)

สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางออกจากชินจูกุ)

 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน

แผนที่โดยรวมของเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

Photo

คลิกเพื่อขยายใหญ่ (PDF)

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะมีระยะทางประมาณ 37.2 กิโลเมตร โดยการใช้ยานพาหนะหลากหลายแบบในการเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น


เกี่ยวกับการจอง / ตั๋วโดยสาร / ป้ายรถ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจองและการสำรองที่นั่ง


 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน

จองรถเที่ยวกลางคืน

[รถเที่ยวกลางคืน] ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)


 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน

จองรถเที่ยวกลางวัน


คูปองที่ต้องแลกตั๋ว / สถานที่จำหน่ายตั๋ว

ป้ายรถบัสขาออกเที่ยวกลางคืน (ชินจูกุ) : ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26

ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26