ตั๋วเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ-ชินจูกุ

ระยะเวลาจำหน่ายตั๋วตั้งแต่ 8 พฤษภาคม2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566
ชินจูกุ ⇒ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ⇒ โทยามะ

Tateyama Kurobe Alpine Route Shinjuku Ticket

 ตั๋วชนิดนี้มี 2 ประเภท คือ "เที่ยวกลางคืน" และ "เที่ยวกลางวัน"

ออกจากชินจูกุ:

[รถเที่ยวกลางคืน]  ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน

[เที่ยวกลางวัน]  ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน


 สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วรถเที่ยวกลางคืน
1. จากชินจูกุไปโอกิซาวะโดยตั๋วรถบัสด่วนพิเศษ * ต้องจองล่วงหน้า

ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)
เดินทางถึงโอกิซาวะ 5:32 (ทางเข้าเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ)

หมายเหตุ

If you exchange your voucher ticket until June 30th.
กรุณามาออกตั๋วสำหรับรถบัสด่วนพิเศษและคูปองต่าง ๆ ที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) ภายในเวลา 18:00 น.
ของวันเดินทาง เวลาออกเดินทางของรถบัสคือ 23:15 น. เวลาปิดทำการของสำนักงานขายตั๋วคือ 18:00 น. ดังนั้นกรุณามาออกตั๋วให้ทันในช่วงเวลาทำการ
ที่เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku)
[เวลาทำการ] 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

If you exchange your voucher ticket from July 1st.
Please exchange your ticket at the ticket counter of Shinjuku Expressway Bus Terminal at least 30 minutes before the departure time of the bus you will board.

2. คูปองจากโอกิซาวะไปทาเตยามะ

กรุณาแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไปโอกิซาวะ
(มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สถานีโอกิซาวะ ตั๋วที่แลกมาแล้วสามารถใช้ได้ 5 วัน)

 สิ่งที่รวมอยู่ในคูปอง :

 1. [รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น] โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ (ใช้เวลา 16 นาที)
 2. [คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์] ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ (ใช้เวลา 5 นาที)
 3. [กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ] ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ (ใช้เวลา 7 นาที)
 4. [รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ] ไดกันโบ - มูโรโด (ใช้เวลา 10 นาที)
 5. [รถบัสที่ราบสูง] มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ (ใช้เวลา 50 นาที)
 6. [ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์] ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ (ใช้เวลา 7 นาที)

เมื่อออกตั๋วที่สำนักงานขายตั๋วโอกิซาวะ จะมีการกำหนดเวลานั่งรถครั้งแรก (รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น)

3. [ตั๋วรถไฟในท้องถิ่นโทยามะ] สถานีโทยามะ → สถานีเด็นเทะสึโทยามะ (ใช้เวลา 65 นาที)

สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางออกจากชินจูกุ)

 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน
วันที่เปิดให้บริการรถบัสเที่ยวกลางคืน (2566)
ออกจากชินจูกุ ⇒ ไปโอกิซาวะ
เดือนเมษายน 14,15,21 - 30
เดือนพฤษภาคม 1 - 6,12,13,19,20,26,27
เดือนมิถุนายน 2,3,9,10,16,17,23,24,30
เดือนกรกฎาคม 1,7,8,14 - 31
เดือนสิงหาคม ทุกวัน
เดือนกันยายน 1 - 23,29,30
เดือนตุลาคม 6,7,13,14,20,21,27,28

จองรถเที่ยวกลางคืน

ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)


 สิ่งที่รวมอยู่ในตั๋วรถเที่ยวกลางวัน
1. ตั๋วรถบัสด่วนจากชินจูกุไปชินาโนะโอมาจิ * ต้องจองล่วงหน้า

รถบัสด่วนจากชินจูกุไปชินาโนะโอมาจิ ออกเดินทางจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุมีให้บริการทุกวัน

2. ตั๋วรถบัสประจำทางท้องถิ่นจากชินาโนะโอมาจิไปโอกิซาวะ * ไม่สามารถจอง

สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถเที่ยวกลางวัน ออกเดินทางจากชินจูกุไปลงที่ป้ายชินาโนะโอมาจิโดยรถบัสด่วน และกรุณาเปลี่ยนมานั่งรถบัสประจำทางท้องถิ่นต่อไปยังโอกิซาวะ

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ → ป้ายชินาโนะโอมาจิ (ลงจากรถบัสด่วนและเปลี่ยนเป็นรถบัสประจำทางท้องถิ่นที่ด้านในสถานีขนส่งชินาโนะโอมาจิ * ประมาณ 40 นาที) → โอกิซาวะ (ทางเข้าเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ)
ตั๋วชุดที่เดินทางโดยรถบัสประจำทางท้องถิ่นจากชินาโนะโอมาจิไปโอกิซาวะ สามารถแวะลงที่ "ป้ายโอมาจิออนเซ็นเคียว" และ "ป้ายฮินาตายามะโคเก็น" ได้ (ตั๋วชุดออกเดินทางจากชินจูกุมีระยะเวลาการใช้งานได้ 2 วัน)

หมายเหตุ

If you exchange your voucher ticket until June 30th.
กรุณามาออกตั๋วสำหรับรถบัสด่วนพิเศษและคูปองต่าง ๆ ที่ เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku) ภายในเวลา 18:00 น.
ที่เซ็นทรัล ฮอนชู อินฟอร์เมชั่น พลาซ่า (เคโอ ชินจูกุ) Central Honshu Information Plaza (Keio Shinjuku)
[เวลาทำการ] 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

If you exchange your voucher ticket from July 1st.
Please exchange your ticket at the ticket counter of Shinjuku Expressway Bus Terminal at least 30 minutes before the departure time of the bus you will board.

3. คูปองจากโอกิซาวะไปทาเตยามะ

กรุณาแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไปโอกิซาวะ
(มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สถานีโอกิซาวะ ตั๋วที่แลกมาแล้วสามารถใช้ได้ 5 วัน)

 สิ่งที่รวมอยู่ในคูปอง :

 1. [รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น] โอกิซาวะ - เขื่อนคุโรเบะ (ใช้เวลา 16 นาที)
 2. [คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์] ทะเลสาบคุโรเบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ (ใช้เวลา 5 นาที)
 3. [กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ] ที่ราบคุโรเบะไดระ - ไดกันโบ (ใช้เวลา 7 นาที)
 4. [รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ] ไดกันโบ - มูโรโด (ใช้เวลา 10 นาที)
 5. [รถบัสที่ราบสูง] มูโรโด - ที่ราบบิโจไดระ (ใช้เวลา 50 นาที)
 6. [ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์] ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยามะ (ใช้เวลา 7 นาที)

เมื่อออกตั๋วที่สำนักงานขายตั๋วโอกิซาวะ จะมีการกำหนดเวลานั่งรถครั้งแรก (รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น)

4. [ตั๋วรถไฟในท้องถิ่นโทยามะ] สถานีโทยามะ → สถานีเด็นเทะสึโทยามะ (ใช้เวลา 65 นาที)

สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางออกจากชินจูกุ)

 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน

แผนที่โดยรวมของเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

Photo

คลิกเพื่อขยายใหญ่ (PDF)

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะมีระยะทางประมาณ 37.2 กิโลเมตร โดยการใช้ยานพาหนะหลากหลายแบบในการเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น


เกี่ยวกับการจอง / ตั๋วโดยสาร / ป้ายรถ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจองและการสำรองที่นั่ง


 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,400 เยน, เด็ก 9,900 เยน

จองรถเที่ยวกลางคืน

[รถเที่ยวกลางคืน] ออกเดินทางจากชินจูกุ 23:15 ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26
* รถไม่ได้ออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (New South Gate)


 ราคาค่าตั๋ว : ผู้ใหญ่ 18,000 เยน, เด็ก 9,000 เยน

จองรถเที่ยวกลางวัน


คูปองที่ต้องแลกตั๋ว / สถานที่จำหน่ายตั๋ว

ป้ายรถบัสขาออกเที่ยวกลางคืน (ชินจูกุ) : ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26

ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัสหมายเลข 26